O przyjęcie do Szkoły Prawa Amerykańskiego mogą ubiegać się: studenci wszystkich wyższych uczelni zarówno polskich jak i zagranicznych, stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów, a także absolwenci uczelni wyższych oraz praktycy zainteresowani prawem amerykańskim.

Reklama

Chętni do 14 października muszą dostarczyć komplet dokumentów zawierający: CV, list motywacyjny, a także dowód opłacenia nauki (1,5 tys. zł za semestr).

Absolwenci Szkoły Prawa Amerykańskiego otrzymają certyfikat poświadczający zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem Szkoły wystawiony przez Chicago-Kent College of Law oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Studenci będą spotykać się z wykładowcami w weekendy.

Studenci, którzy ukończyli Szkołę Prawa Amerykańskiego oraz studia wyższe w Polsce, mają możliwość odbycia studiów LL.M. w Chicago. Studia LL.M. w Chicago-Kent trwają dwa semestry, ale absolwenci Szkoły Prawa Amerykańskiego, którzy spełnią określone wymogi, mogą je ukończyć w ciągu jednego semestru. Uczestnicy Szkoły Prawa Amerykańskiego, którzy podejmą studia LL.M. w Chicago, otrzymają stypendium w wysokości określonej przez Dziekana Chicago-Kent.

>>> Tu znajdziesz więcej informacji