Jak informuje Danuta Pawlak z FNP, laureatki otrzymały granty o średniej wartości 553 tys. zł na realizację projektów badawczych z udziałem studentów i doktorantów.

Reklama

W gronie laureatek znalazły się: dr Magdalena Banach-Orłowska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; dr Anna Kicińska z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Barbara Michalec z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN; dr hab. Katarzyna Pernal z Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej; dr Dorota Pierścińska z Instytutu Technologii Elektronowej; dr Izabela Szafraniak-Wiza z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Nagrodzono również dwie badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Anetę Kaszę z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii i dr hab. Joannę Łojewską z Wydziału Chemii. Wśród laureatek znalazły się też dwie badaczki Uniwersytetu Warszawskiego: dr Barbara Pietka z Wydziału Fizyki i dr Aneta Suwińska z Wydziału Biologii.

"Po powrocie z urlopu macierzyńskiego młode mamy często pozostają w swoistym zawieszeniu. Projekty, w których realizację były zaangażowane przed urlopem macierzyńskim zakończyły się, albo ich miejsce zajął ktoś inny" - zauważa jedna z laureatek, dr Pierścińska. Podkreśla, że program "Pomost" umożliwi jej kontynuację i rozszerzenie badań podjętych w pracy doktorskiej - przed urodzeniem dziecka - poprzez zapewnienie środków na badania, współpracę naukową i zorganizowanie zespołu badawczego skupionego na konkretnym zagadnieniu.

"Program jest niezwykle potrzebny. Zaledwie co 5 kobieta rozpoczynająca karierę naukową dochodzi do profesury. Z nauki odchodzą utalentowane badaczki, które ze względu na trudne dla zdrowia warunki pracy naukowej, brak wsparcia i problemy związane z powrotem do działalności badawczej po urodzeniu dziecka, decydują się na rezygnację z kariery naukowej" - zaznacza Danuta Pawlak z FNP.

Do udziału w I edycji programu zgłosiło się 79 kandydatek. Wnioski mogli składać również mężczyźni, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem dziecka, trwających nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy.Formuła programu opiera się na możliwości prowadzenia badań w niepełnym wymiarze czasu pracy i wsparciu ze strony młodych naukowców w realizacji badań. Ma stworzyć komfortowe warunki pracy, sprzyjające efektywnemu godzeniu roli mamy z pracą naukowca.

"Mam nadzieję, że dzięki temu nowemu programowi, uda nam się stworzyć sprzyjające warunki dla najbardziej utalentowanych naukowców, którzy chcą pogodzić karierę naukową z rodzicielstwem. Dobre warunki pracy badawczej, realizowanej także w niepełnym wymiarze zatrudnienia, pomogą nam w ograniczeniu zjawiska odchodzenia z nauki najzdolniejszych kobiet" - powiedział Michał Pietras, dyrektor programów finansowanych z funduszy strukturalnych FNP.

Do końca 2015 roku, Fundacja przeznaczy ponad 25 mln złotych na granty dla matek i ojców, którzy chcą po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem wrócić do pracy badawczej. Naukowcy zainteresowani udziałem w II edycji programu i uzyskaniem dofinansowania, mogą zgłaszać swoje wnioski do 15 października br.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.