Wśród uczelni, które najlepiej dostosowały swoją infrastrukturę do potrzeb osób niesłyszących znajdują się: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Podlaska w Siedlcach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Krakowska oraz Politechnika Łódzka.

Reklama

Uczelnie te proponują niedosłyszącym specjalne stypendia, oferują możliwość zmiany sposobu zaliczania egzaminu, a także wydłużenie czasu jego trwania. Są także rozwiązania przydające się na co dzień, np. proponowana m.in. przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach możliwość darmowego kserowania notatek.

Najbardziej komfortowe warunki stwarzają uczelnie, których kadra jest wyszkolona w zakresie specyficznej współpracy z osobami mającymi problemy ze słuchem lub może skorzystać z prowadzonych na uczelni kursów języka migowego przeznaczonych dla pracowników socjalnych - to jednak nieliczne przypadki.

Raport pokazuje, że większość uczelni tylko w 50 procentach spełnia normy wymagane do tego, by niedosłyszący studenci mogli bez problemów funkcjonować. W zestawieniu nie znalazły się szkoły, które albo w ogóle nie posiadają tego typu udogodnień, bądź nie udzieliły informacji na ten temat. Nie ma także uczelni, które ze względu na swój charakter nie przyjmują niepełnosprawnych, np. akademie medyczne.Twórcy raportu przyznają, że jeszcze na etapie jego tworzenia pojawiły się problemy z komunikacją z osobami odpowiedzialnymi za studentów niepełnosprawnych.

Raport powstał na zlecenie firmy Oticon Polska - producenta aparatów słuchowych oraz dystrybutora aparatury diagnostycznej.