Z raportu wynika, że "uczelnie powinny ściślej współpracować z pracodawcami, by wesprzeć absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy, ponieważ 49% z nich twierdzi, że są raczej źle przygotowywani do przyszłych obowiązków. Jeszcze gorsze noty otrzymało przygotowanie do procesu poszukiwania pracy - aż 54,3% respondentów oceniło je źle". MNiSW przypomina także dane GUS, według których w 2009 roku bezrobocie wśród absolwentów uczelni sięgnęło 44 proc.

Reklama

Zdaniem resortu te smutne wyniki potwierdzają wcześniejszą diagnozę. Zmienić sytuację ma postulowana przez minister Barbarę Kudrycką reforma systemu szkolnictwa wyższego. "Przypomnę, że zapisy reformy przewidują, aby pracodawcy i przedsiębiorcy uczestniczyli w tworzeniu programu studiów oraz prowadzeniu zajęć na uczelniach, szkoły wyższe zobligowane były do rozszerzenia oferty praktyk zawodowych dla studentów i obowiązkowego monitorowania losów absolwentów na rynku pracy, a wnioski z tych obserwacji stosowane mają być w kreowaniu oferty i programów studiów oraz strategii uczelni" - czytamy na stronie internetowej ministerstwa.

W tej chwili z pomocą unijnych programów resort wspiera uczelnie, które współpracują z pracodawcami. Na czym taka współpraca polega? Chodzi m.in. o udział przedsiębiorców w wyznaczaniu zakresu tematycznego danego kierunku czy zapewnienie studentom staży i praktyk.