MEN przypomina o zasiłku losowym

Resort edukacji zachęca gminy do składania wniosków o dofinansowanie uczniów z terenów poszkodowanych przez żywioł. O pomoc można się ubiegać, jeżeli wystąpienie żywiołu – np. huraganu, powodzi, ulewnych deszczy – uniemożliwiło "funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym". Wsparcie jest realizowane w ramach projektu "Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024".

Jak przypomina MEN, pomoc jest wypłacana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Reklama
Reklama

Na co można uzyskać wsparcie finansowe?

Uczniowie poszkodowani na skutek żywiołu mogą uzyskać trzy formy wsparcia. Pierwsza to tzw. zasiłek losowy na cele edukacyjne. Druga to wyjazd terapeutyczno-edukacyjny. Trzecia forma wsparcia dotyczy zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Pierwsze dwa rodzaje wsparcia finansowego mogą otrzymać uczniowie ze wszystkich typów placówek szkolnych, kształcący się w formie dziennej. Z zajęć mogą z kolei skorzystać:

  • uczniowie realizujący obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
  • uczniowie wszystkich typów szkół (dzienna forma nauczania) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ile wynosi zasiłek i dofinansowanie wyjazdu?

Jak przypomina MEN, dla jednego ucznia można uzyskać zasiłek w wysokości 1000 zł. W przypadku dofinansowania do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mowa o kwocie maksymalnej 1540 zł. Co ważne – obydwa rodzaje dofinansowania można łączyć, czyli jeden uczeń może uzyskać maksymalnie wsparcie w wysokości 2540 zł.

MEN zapowiada kolejne programy dla szkół

Resort edukacji przypomina także o aktualnie trwających naborach wniosków o dofinansowanie dla szkół. Od 19 czerwca placówki szkolne mogły składać wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Podróże z klasą". Pula środków finansowych na ten cel, wynosząca 60 mln zł, zakończyła się jednak w ciągu zaledwie 12 minut od otworzenia naboru. Nabór na kolejny program ruszy 26 czerwca, a będzie dotyczyć m.in. dofinansowania zajęć kulturalnych i wycieczek dla uczniów przedszkoli w ramach programu "Kto ty jesteś? – Polak mały".

17 czerwca zainaugurowano także program "Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży". Inicjatywa umożliwia uczniom anonimowe zgłaszanie informacji o problemach zdrowotnych (związanych m.in. ze zdrowiem psychicznym) u siebie lub rówieśnika. Wiadomości będą umieszczane w niebieskich skrzynkach w wybranych placówkach szkolnych. Na razie projekt będzie realizowany w szkołach województwa mazowieckiego.