Start i zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie wycieczek?

Jak podał resort edukacji nabór wniosków do MEN trwał zaledwie 12 minut. Przypomnijmy, od 19 czerwca (dokładnie od godz. 10:00) wnioski do resortu edukacji mogły wysyłać placówki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania wycieczek szkolnych. Program "Podróże z klasą" – przedstawiony przez MEN pod koniec maja – umożliwiał sfinansowanie nawet do 100 proc. kosztów wycieczki, maksymalnie do 50 tys. zł.

Wyjazd musiał jednak spełnić określone warunki. Na finansowanie programu w 2024 r. przeznaczono 60 mln zł. Jak podało MEN, pula środków finansowych została już jednak wyczerpana, ale to nie koniec programów dofinansowania wycieczek. Kolejny nabór wniosków rusza już 26 czerwca, a dotyczy programu "Kto ty jesteś? – Polak mały", związanego z finansowaniem zajęć kulturalnych, pikników i wycieczek dla uczniów przedszkoli. W tym wypadku można z kolei uzyskać dofinansowanie nawet do 500 tys. zł.

Reklama
Reklama

"Podróże z klasą" – kto mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych mogły składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Program był skierowany do uczniów z 4 grup wiekowych:

  • I grupa – klasy I-III szkół podstawowych,
  • II grupa – klasy IV-VI szkół podstawowych,
  • III grupa – klasy VII-VIII szkół podstawowych,
  • IV grupa – uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania wycieczki?

Kwota otrzymanych od MEN środków miała zależeć m.in. od czasu trwania wycieczki. Najwyższe dofinansowanie – w kwocie nawet do 50 tys. zł – otrzymały placówki planujące dla uczniów wycieczkę pięciodniową. Dla krótszych wycieczek szkolnych można było otrzymać odpowiednio:

  • do 40 tys. zł dla wycieczki czterodniowej,
  • do 30 tys. zł dla wycieczki trzydniowej,
  • do 20 tys. zł dla wycieczki dwudniowej.

Dofinansowanie było przyznawane na pokrycie ściśle określonych kosztów. MEN mogło przyznać dofinansowanie wyłącznie na: bilety wstępu, koszty transportu, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie uczestników wycieczek. Wkład własny nie był wymagany, jeśli dotacja pokrywała wszystkie koszty wycieczki. Dofinansowania nie można jednak było uzyskać m.in. na prowizje dla biur turystycznych, z pomocą których będzie organizowany wyjazd.

Co trzeba było uwzględnić w planie wycieczki?

Szkoły, które chciały otrzymać dofinansowanie, musiały uwzględnić w planie wycieczki kilka istotnych punktów. Kluczowa zasada dotyczyła terminu wyjazdu – wycieczkę należy zorganizować od września do 15 grudnia 2024. Program wyjazdu musiał uwzględniać tzw. punkty edukacyjne, czyli wizytę uczniów w muzeum, teatrze, wybranej (dowolnej) instytucji kultury, skansenie lub centrum nauki. Warto podkreślić, że wybór punktów edukacyjnych zależał wyłącznie od organizatora wycieczki. Resort edukacji nie podał listy miejsc, z których można było wybierać obowiązkowe punkty wizyt.

Obowiązkową – dla otrzymania dofinansowania – pozostawała konieczność uwzględnienia określonej liczby punktów edukacyjnych w programie wyjazdu, w zależności od czasu trwania wycieczki. Przykładowo: wyjazd pięciodniowy musiał obejmować co najmniej 5 punktów edukacyjnych, a wyjazd dwudniowy co najmniej 2 punkty.