Uchwała ZNP ws. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

18 czerwca ZNP opublikował uchwałę, w której wzywa przedstawicieli MEN do przyspieszenia rozmów i prac w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. W uchwale wyszczególniono konieczność rozmów na temat wzrostu wynagrodzenia nauczycieli mianowanych, zgodnie z protokołem, który ZNP przedstawił jeszcze w lutym. Związkowcy wezwali również MEN do dalszych negocjacji odnośnie podwyżek wynagrodzeń wszystkich grup nauczycielskich – w tym pracowników szkół wyższych – od 1 stycznia 2025 o 15 proc.

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

Reklama

Jak podało ZNP, główne tematy uchwały zostały przedstawione przedstawicielom MEN 20 czerwca. Związkowcy zaapelowali o jak najszybsze rozpoczęcie prac w ramach tematycznych grup roboczych. Przypomnijmy, po powołaniu zespołu ekspertów MEN, zapowiedziano, że każda z grup będzie pracować nad określonym tematem np. emeryturami nauczycielskimi. Zgodnie z informacjami podanymi przez ZNP, zostały już ustalone terminy posiedzeń grup roboczych.

Reklama

Harmonogram prac ekspertów MEN

W pierwszej kolejności eksperci powołani przez resort edukacji zajmą się tematem podwyżek dla nauczycieli na 2025 rok. Podczas kolejnych spotkań będą także omawiane inne kwestia, które związek wskazał jako najbardziej istotne dla środowiska edukacyjnego. 26 czerwca zostaną omówione takie tematy jak m.in.:

  • wynagrodzenia nauczycieli, w tym kwestia podwyżek na 2025 rok,
  • rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
  • kwestia płatności za wycieczki szkolne,
  • kwestia nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy,
  • podwyższenie dodatku za wychowawstwo do 500 zł.

16 lipca prace rozpocznie grupa robocza zajmująca się tematem awansu zawodowego i oceną pracy nauczyciela. Tu zostanie m.in. podjęty temat rozbudowanych kryteriów oceny pracy pedagogów. Termin prac zespołu zajmującego się odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli ustalono wstępnie po 10 sierpnia. Grupa będzie pracować m.in. nad kwestią wynagrodzenia nauczyciela zawieszonego po uniewinnieniu lub umorzeniu sprawy. 4 lipca prace rozpocznie grupa tworząca rozwiązania dotyczące emerytur nauczycielskich i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Eksperci będą omawiać m.in. temat przywrócenie prawa do urlopu zdrowotnego nauczycielom z uprawnieniem do emerytury stażowej (z art. 88a). Ostatnia grupa – zajmująca się tematem kwalifikacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli – zacznie prace 17 lipca.