7 kierunków polityki oświatowej

Krótki szkic z wypunktowaniem głównych kierunków zmian pojawił się na stronie MEN 13 czerwca. W nadchodzącym roku szkolnym resort edukacji położy nacisk m.in. na:

  • edukację prozdrowotną w szkołach,
  • edukację obywatelską i edukację dla bezpieczeństwa,
  • wspieranie zdrowia psychicznego uczniów – w tym edukację włączającą,
  • rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli,
  • nacisk na interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów ścisłych,
  • wsparcie rozwoju umiejętności zawodowych,
  • pracę z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.
Reklama

Katarzyna Lubnauer: "To jedno z największych wyzwań"

Program działania MEN na nowy rok szkolny omówiła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Jako jeden z kluczowych kierunków wskazała m.in. edukację zdrowotną uczniów nazywając ją jednym z "największych wyzwań". Przypomniała, że już od nowego roku szkolnego uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Będą też uczyć się postaw obywatelskich i "proobronnych" – tu m.in. pilotażowy projekt "Edukacja z wojskiem". Podkreśliła także, że MEN planuje pracować w kierunku poszerzania edukacji włączającej. Szkoły mają być coraz lepiej przygotowane do pracy z dziećmi z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kolejne wyzwanie to włączenie do systemu edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Od września obowiązkiem edukacyjnym objęte zostaną dzieci i nastolatki z Ukrainy.

Reklama

Przedmioty ścisłe i przyrodnicze jako priorytet

Jak podkreśliła wiceminister, w nowym roku szkolnym MEN położy nacisk na kształcenie umiejętności uczniów w kierunkach przedmiotów ścisłych. Tu poruszono m.in. kwestię budowania kompetencji cyfrowych. Katarzyna Lubnauer wyjaśniła, że jednym z największych wyzwań dla uczniów może okazać się sztuczna inteligencja, stąd nacisk na podnoszenie umiejętności cyfrowych i myślenia analitycznego.

"Po prostu nowa szkoła"

Dodatkowe informacje o planach MEN pojawiły się podczas wysłuchania publicznego, dotyczącego nowego przedmiotu, czyli edukacji obywatelskiej zastępującej przedmiot Historia i Teraźniejszość. Nowy przedmiot pojawi się w szkołach we wrześniu 2025. "Mamy takie czasy, w których bycie obywatelem jest dużą odpowiedzialnością" – wyjaśniła Katarzyna Lubnauer, nazywając nowy przedmiot "jaskółką zmian". Przypomniała także o pracach ekspertów nad nowymi podstawami programowymi, które wejdą w życie w roku szkolnym 2026/2027. Zdaniem wiceminister nadchodzące zmiany organizacyjne i merytoryczne to "po prostu nowa szkoła".