Kontrowersyjny temat: Testy psychologiczne dla nauczycieli?

Kwestia, która ponownie wzbudziła medialną dyskusję o edukacji pojawiła się podczas białostockiego spotkania w ramach Okrągłego Stołu Uczniowskiego. Podczas rozmowy uczniów podlaskich szkół z szefową MEN Barbarą Nowacką padła propozycja, aby kandydatów do zawodu nauczyciela poddawać testom psychologicznym. Uczeń zgłaszający postulat wyjaśnił, że takie rozwiązanie zapobiegłoby podejmowaniu pracy w edukacji przez "przypadkowych ludzi". "(…) mamy deficyt nauczycieli wynikający z braku chęci ze strony młodych ludzi do podejmowania pracy w tym zawodzie" – wyjaśnił uczeń. Propozycja wywołała szeroką dyskusję w sieci. Przeciwnicy pomysłu piszą o medialnej "nagonce na nauczycieli" przypominając, że zawód już mocno cierpi na odpływ najmłodszej kadry. Zwolennicy pomysłu wskazali z kolei na ważny kontekst – wsparcie psychologiczne dla nauczycieli i pracowników oświaty jest obecnie niezbędne. Jeżeli w przyszłości mają pojawić się testy predyspozycji do zawodu, to nie może również zabraknąć dostępu dla pracowników do profesjonalnej pomocy psychologicznej. W tym kontekście mocno wybrzmiewają dane o rekordowej liczbie nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia. Jak podało ZNP, w ciągu ostatnich trzech lat liczba wniosków o ten typ urlopu wzrosła o 40 proc. W 2023 roku z tej formy wsparcia skorzystało 14 407 nauczycieli.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Matury ustne – na zmiany jeszcze za wcześnie?

Reklama

W zeszłym roku szkolnym uczniowie podjęli także walkę o zmiany na maturach ustnych. Styczniową petycję w tej sprawie – zainicjowaną przez portal Maturalni – podpisało do tej pory ponad 170 tys. uczniów. W dokumencie zwracano uwagę m.in. na obciążenie związane z egzaminem, który w praktyce nie jest istotny ani dla uczniów, ani dla uczelni (liczą się wyniki z matur pisemnych). Uczniowie zaapelowali, aby matury ustne były traktowane podobnie jak egzamin ósmoklasisty – czyli były obowiązkowe, ale niewpływające na zdanie matury. Prosili także o usunięcie pytań niejawnych. Alarmowali, że większość maturzystów jest skupiona na osiągnięciu jak najlepszego wyniku z egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Zwracali również uwagę na nadmierne obciążenie przeładowanymi podstawami programowymi. W odpowiedzi na petycję resort edukacji odmówił wdrażania jakichkolwiek zmian w maturach w trakcie roku szkolnego. W odpowiedzi podkreślono jednak, że zmiany organizacyjne nie są zupełnie wykluczone w roku szkolnym 2024/2025.

Uczniowie piętnowali absurdalne zakazy w szkołach

Kwestie ważne dla uczniów nagłaśniała także organizacja Stowarzyszenie Umarłych Statutów, prowadząca od kilku lat konkurs na najbardziej absurdalne zapisy (zazwyczaj zakazy) znajdujące się w szkolnych statutach. Szkoły otrzymują nominacje na podstawie uczniowskich zgłoszeń, a po ogłoszeniu kandydatów następuje głosowanie online na Statutowy Absurd Roku. W 2023 roku zgłoszono m.in. placówkę szkolną, która wdrożyła karę zawieszania uczniów w pełnieniu funkcji społecznych. Napiętnowano też statutowy nakaz "skreślenia z listy wychowanków w przypadku podjęcia pracy zarobkowej". Zeszłoroczny konkurs wygrała szkoła, która umieściła w statucie "zakaz przebywania uczniów poza domem bez opieki rodziców po godzinie 22:00". Ogłoszenie wyników konkursu budzi rokrocznie dyskusję o poszanowaniu praw uczniowskich.