Egzamin ósmoklasisty 2024: Język polski na start

Dziś rano o godz. 9:00 egzamin ósmoklasisty rozpocznie ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół podstawowych. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna w testach weźmie także udział ponad 11 600 uczniów z Ukrainy z ok. 3 400 szkół. Podejście do każdego z trzech egzaminów ósmoklasisty jest obowiązkowe. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej, ale ma znaczenie w procesach rekrutacyjnych do szkół średnich. Dzisiejszy egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut. Wydłużony czas pracy – o nie więcej niż 60 minut – będzie przysługiwać uczniom którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Ograniczone wymagania po raz ostatni

Reklama

Na tegorocznych egzaminach – podobnie jak na maturach – obowiązują ograniczone wymagania, wprowadzone po okresie nauczania zdalnego. Zmiany – w porównaniu ze standardowymi wymaganiami, opartymi na treściach podstaw programowych – dotyczą m.in. zakresu obowiązkowych lektur oraz wymagań szczegółowych. Bazowy zestaw lektur, których znajomość treści i problematyki będzie sprawdzana w trakcie tegorocznego egzaminu, obejmuje następujące tytuły:

Reklama
 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna,
 • Aleksander Fredro, Zemsta,
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec,
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość),
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę,
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik,
 • Juliusz Słowacki, Balladyna,
 • wiersze wybranych poetów.

Do tego dochodzi lista lektur z podstawy programowej, do których uczniowie mogą się odwołać podczas egzaminu, a których nie ujęto w tegorocznych wymaganiach:

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego,
 • wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza,
 • Ignacy Krasicki, Żona modna,
 • Sławomir Mrożek, Artysta,
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace,
 • Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

W przyszłym roku ósmoklasiści zmierzą się już z testami opartymi o treści i wymagania pełnych podstaw programowych.

Co znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego 2024?

Arkusz zawiera zestaw zadań otwartych i zamkniętych. W pierwszej części arkusza znajduje się ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach – za tą część testu można otrzymać 25 punktów. Uczniowie będą również redagować krótką wypowiedź pisemną. W tym roku do wyboru są dwa tematy – rozprawka lub opowiadanie. W wypowiedzi pisemnej uczeń musi odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej. Jak podaje aneks do informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego (lata 2022/2023 i 2023/2024) za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 45 punktów. Wyniki testu zostaną podane w formie procentowej i na skali centylowej. Szkoły otrzymają zaświadczenia o wynikach do 3 lipca.