Pisemna matura 2024 z języka angielskiego, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną CKE, trwać będzie 2 godziny.

Reklama

O tym warto pamiętać na maturze z angielskiego

Reklama

Jeśli chodzi o język angielski, na pewno warto przeczytać dokładnie każdą pracę, którą się napisało. Nie tylko pod względem treści, ale też pod względem języka - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE)

To znaczy jeśli coś brzmi niepełnie, maturzysta ma wrażenie, że może nie do końca dobrze jest to powiedziane i rzeczywiście wątpliwość jest dość duża, to wtedy warto postarać się przeformułować taki fragment, tak żeby jednak potencjalnego błędu uniknąć. To jest bardzo ważna umiejętność korzystania z tego zasobu środków językowych, które mamy i korzystania z niego w taki sposób, aby te przystosowania odpowiednich strategii językowych czy komunikacyjnych poradzić sobie z taką wątpliwością- podkreślił ekspert CKE.

Reklama

Matura 2024 - język angielski - egzamin pisemny. Harmonogram

 • Matura pisemna z języka angielskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 9 maja 2024 roku o godzinie 9:00.
 • Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym odbędzie się 13 maja 2024 roku o godzinie 9:00.
 • Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2024 roku.
 • Matura z języka angielskiego w terminie poprawkowym zaplanowana jest na 20 sierpnia 2024 roku.

Matura 2024 - język angielski - egzamin ustny. Harmonogram

Matura ustna 2024 z języka angielskiegow terminie głównym zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem szkół od 11 do 25 maja 2024 roku.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 10 do 12 czerwca 2024 roku

Matura ustna z języka angielskiego - egzamin w terminie poprawkowym - 21 sierpnia 2024 roku.

Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego ogłoszone zostaną 9 lipca 2024 roku, a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2024 roku.

Matura z języka angielskiego 2024. Zagadnienia

W przypadku języka anielskiego na poziomie podstawowym, wymagania egzaminacyjne dla tegorocznych maturzystów odpowiadają poziomowi B1 oraz B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi.

Ogólne wymagania egzaminacyjne dotyczą:

 • znajomości środków językowych – posługiwanie się "w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych", które umożliwią realizację wymagań ogólnych w zakresie tematów, które wskazano w wymaganiach szczegółowych,
 • rozumienie wypowiedzi – ustnej i pisemnej na poziomie umiarkowanego stopnia złożoności, w standardowej odmianie języka angielskiego,
 • tworzenie wypowiedzi – ustnej i pisemnej, w miarę płynnej, spójnej i logicznej,
 • reagowanie na wypowiedzi – umiejętność uczestniczenia w rozmowie, wypowiedź ustna i pisemna (prosty tekst pisany).

Umiejętność posługiwania się w miarę rozwiniętym zasobem środków leksykalnych dotyczy takich tematów jak m.in.:

 • człowiek,
 • miejsce zamieszkania,
 • edukacja,
 • praca,
 • życie prywatne,
 • żywienie, zakupy i usługi,
 • podróżowanie i turystyka,
 • kultura,
 • sport,
 • zdrowie,
 • nauka i technika,
 • świat przyrody,
 • państwo i społeczeństwo.

W wymaganiach dotyczących tworzenia spójnej wypowiedzi pisemnej (wiadomość, e-mail, wpis na blogu) wyszczególniono m.in. umiejętności:

 • opisywania ludzi, miejsc, zjawisk,
 • opowiadania o czynnościach, upodobaniach, marzeniach, intencjach,
 • przedstawiania faktów z przeszłości i teraźniejszości,
 • wyrażania i opisywania uczuć,
 • przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań,
 • wyrażania pewności, wątpliwości, przypuszczenia,
 • stosowania zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze.

Rozmawiała Aneta Malinowska