Na maturze w 2024 roku uczniowie mają obowiązek przystąpienia do trzech obowiązkowych egzaminów z wymienionych wcześniej przedmiotów. Oprócz tego muszą wybrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzaminy pisemne rozpoczną się 7 maja i potrwają do 24 maja.

Reklama

Matura z języka polskiego 2024. Ile punktów trzeba uzyskać, aby zdać?

Obowiązek przystąpienia do wspomnianych wcześniej egzaminów dotyczy wszystkich uczniów, niezależnie od tego, czy zdają maturę w formule 2023, czy 2015. W obu przypadkach obowiązuje ten sam prób zdawalności, czyli 30 proc. Trzeba jednak zaznaczyć, że do zdobycia jest różna liczba punktów. Jak wygląda to w praktyce?

  • Matura z języka polskiego w Formule 2023 - do zdobycia jest 60 punktów (25 za część I i II oraz 35 za wypracowanie). Oznacza to, że aby zdać maturę na poziomie podstawowym, konieczne jest uzyskanie minimum 18 punktów. Na wykonanie wszystkich zadań uczniowie mają 240 minut.
  • Matura z języka polskiego w Formule 2015 - w tej formule maturzyści mogą zdobyć 70 punktów (20 za test i 50 za wypracowanie). Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać minimum 21 punktów. Oznacza to, że osoby które w ogóle nie napiszą wypracowania lub otrzymają za nie 0 punktów, nie mają szans zdać matury z języka polskiego. W tym przypadku czas na wykonanie zadań wynosi 170 minut.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 7 maja o godzinie 9:00.

Matura z matematyki 2024. Ile punktów jest wymagane, aby zdać?

Matura z matematyki to dla wielu osób najtrudniejszy egzamin, którego obawiają się w największym stopniu. Ile punktów trzeba zdobyć, aby uzyskać wymagane 30 proc.?

  • Matura z matematyki w Formule 2023 - do zdobycia jest 46 punktów. Egzamin składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych, wymagających obliczeń. Na wykonanie wszystkich zadań uczniowie mają 180 minut. Aby zdać, trzeba uzyskać 14 punktów.
  • Matura z matematyki w Formule 2015 - w tej wersji maturzyści również mogą zdobyć 46 punktów. Mają jednak nieco mniej czasu na rozwiązanie zadań, bo 170 minut. W tym przypadku do wykonania jest 29 zadań zamkniętych i od 7 do 13 zadań otwartych. Aby zdać, konieczne jest uzyskanie minimum 14 punktów.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 8 maja o godzinie 9:00.

Matura z języka obcego 2024. Ile punktów trzeba uzyskać, aby zdać?

Uczniowie, którzy przystępują do matury z języka obcego mogą wybrać egzamin z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Ile punktów trzeba uzyskać?

  • Matura z języka obcego w Formule 2023 - w tej formule do zdobycia jest 60 punktów. Na wykonanie wszystkich zadań (zamkniętych, otwartych i dłużej wypowiedzi pisemnej) uczniowie mają 120 minut. Aby zdać, trzeba uzyskać 18 punktów.
  • Matura z języka obcego w Formule 2015 - w starej formule do zdobycia jest 50 punktów. Czas na napisanie egzaminu również wynosi 120 minut. Aby zdać, konieczne jest zdobycie przynajmniej 15 punktów.

Matura z języka angielskiego odbędzie się 9 maja o godzinie 9:00, zaś z pozostałych języków tego samego dnia o godzinie 14:00.

Egzaminy ustne. Ile punktów trzeba zdobyć?

Niezależnie od formuły, maturzyści muszą przystąpić także do obowiązkowych egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego na poziomie podstawowym. W tym przypadku również obowiązuje prób zdawalności wynoszący 30 proc. Ile konkretnie punktów trzeba uzyskać?

Matura ustna z języka polskiego

  • Matura w Formule 2023 - do zdobycia jest 30 punktów. Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części (przygotowania do odpowiedzi - 15 minut, odpowiedzi na zadania z wylosowanego zestawu - 10 minut, rozmowy z zespołem egzaminacyjnym - 5 minut). Aby zdać, konieczne jest uzyskanie 9 punktów.
  • Matura w Formule 2015 - egzamin również trwa 30 minut i składa się z takich samych trzech części. Do zdobycia jest jednak 40 punktów, co oznacza, że aby osiągnąć 30 proc., konieczne jest uzyskanie 12 punktów.

Matura ustna z języka obcego

W przypadku egzaminu ustnego z języka obcego zasady są takie same, niezależnie od formuły. Całość trwa 15 minut. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań, za które można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Oznacza to, że aby zdać maturę, trzeba zdobyć przynajmniej 9 punktów.

Egzaminy ustne odbywają się od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja. Szkoły przeprowadzają je według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Należy dodać, że w przypadku obowiązkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, nie jest wymagany żaden próg zdawalności. Ta zasada zmieni się jednak od przyszłego roku. Próg zaliczenia będzie wynosić 30 proc.