Rekolekcje wielkopostne. "Ukrzyżowanie" ucznia

Zespół Kształcenia i Wychowania w Bródnicy Górnej (województwo pomorskie) podsumował przeprowadzone rekolekcje wielkopostne.

"W środę zakończyły się nasze szkolne rekolekcje wielkopostne. W pierwszym dniu wykonaliśmy piękne palmy na Niedzielę Palmową. W drugim skupiliśmy się na drodze, jaką dla naszego zbawienia przeszedł Jezus. Rozważania skoncentrowane były nad własnym życiem, postawą wobec Boga i bliźniego. Zakończyliśmy nasze rekolekcje śniadaniem wielkanocnym, które było wspaniałą okazją do tego, aby wspólnie zasiąść przy stole. Rekolekcje to szczególne dni roku szkolnego, choć wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne nauki, które dostarczyły nam wiele ważnych i ciekawych myśli" – napisano w mediach społecznościowych.

Reklama

Do wpisu dołączono zdjęcia. Podczas drugiego dnia uczniowie zostali przebrani za postacie z Biblii (Maria, Maria Magdalena czy Szymon z Cyreny). Jeden z uczniów z kolei został przebrany za Jezusa. Chłopiec niósł krzyż, upadł pod jego ciężarem na szkolnym korytarzu, a ostatecznie został "ukrzyżowany".

Rekolekcje w Bródnicy Górnej

Reklama

Rekolekcje wywołały kontrowersje. Wiele osób uznało, że inscenizacja była stanowiła naruszenie granic edukacji w szkole. Z kolei część osób uznała rekolekcje za atrakcyjną formę zaangażowania dzieci w praktyki religijne.

Dyrektor placówki w Bródnicy Górnej zapewnił, że uczniowie do przedstawienia zgłaszali się dobrowolnie i mieli wpływ na jego kształt.

Kurator reaguje na rekolekcje

Swój komentarz w tej sprawie przekazał Pomorski Kurator Oświaty. W rozmowie z Onetem przedstawiciele instytucji podkreślili, że ani uczniowie, ani rodzice nie zgłaszali jakichkolwiek zastrzeżeń wobec formy rekolekcji, a zamieszanie pojawiło się dopiero po medialnych publikacjach.

"Z analizy przedłożonego wyjaśnienia dyrektora szkoły i dokumentów szkolnych wynika, że w zakresie organizacji rekolekcji nie naruszono prawa. Organizatorem rekolekcji nie jest szkoła. Szkoła ma obowiązek umożliwić uczniom uczestniczącym w nauce religii udział w rekolekcjach, a dla pozostałych uczniów organizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Obowiązki nałożone w tym zakresie zostały spełnione" – cytuje odpowiedź Onet.