W poniedziałek 19 lutego zakończyły się tygodniowe prekonsultacje online. Osoby zainteresowane tematyką edukacji mogły zapoznać się z propozycjami ekspertów odnośnie nowych, odchudzonych wersji podstaw nauczania dla (łącznie) 17 przedmiotów w:

Reklama
  • szkołach podstawowych – klasy IV-VIII,
  • liceach ogólnokształcących i technikach,
  • szkołach branżowych I stopnia,
  • szkołach branżowych II stopnia.

Dokumentacja zawierała zarówno propozycje wykreśleń określonych treści, jak i zmian redakcyjnych lub organizacyjnych.

MEN podsumowuje: Tyle uwag zgłoszono do propozycji ekspertów

Reklama

Jak podaje resort edukacji za pomocą formularza online od 12 do 19 lutego wpłynęło łącznie 50 262 zgłoszeń z uwagami. Najwięcej sugestii i uwag przesłano do propozycji zmian w podstawach programowych z:

  • historii31 411 zgłoszeń,
  • języka polskiego11 092 zgłoszenia,
  • przedmiotu "Historia i teraźniejszość"2 820 zgłoszeń,
  • biologii 1 519 zgłoszeń.

Swoje uwagi zgłaszali również nauczyciele, dyrektorzy i specjaliści oświaty podczas spotkań online. Jak podaje MEN, w trakcie dyskusji online wzięło udział ok. 300 uczestników. Zgłoszone uwagi trafią pod analizę ekspertów współpracujących z ministerstwem. Po analizie uwag powstaną tzw. końcowe propozycje projektów podstaw programowych dla wybranych przedmiotów. Na ich bazie powstaną projekty rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej. Jak wyjaśnia MEN, projekty w połowie kwietnia 2024 trafią do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i dalszego opiniowania.

Jakie są uwarunkowania zapowiadanych zmian?

W publikacji "Zmiany w podstawie programowej", dostępnej na stronie MEN, podano precyzyjny harmonogram i uwarunkowania zapowiadanych zmian. Zgodnie z dokumentacją odchudzone podstawy programowe mają wejść w życie 1 września 2024 – począwszy od IV klasy szkoły podstawowej. Zmiany nie będą wymagać wymiany podręczników przez uczniów. Głównym celem działania MEN ma być "ograniczenie treści nauczania". Możliwe są również przesunięcia niektórych treści z poziomu podstawowego na rozszerzony (nie będzie przesunięć w kierunku odwrotnym). Nie będzie przesunięć treści nauczania pomiędzy klasami lub etapami edukacyjnymi. W zmianach zostanie również uwzględnione korzystanie przez uczniów z "cyfrowych narzędzi oraz zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie".