Chat GPT pomaga już nie tylko w odrabianiu prac domowych w szkołach podstawowych i średnich. Opcja "wspomagania" pisania prac dyplomowych – zaliczeniowych, inżynierskich i magisterskich – kusi coraz mocniej studentów, o czym przekonują się coraz częściej uczelnie. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie szkół wyższych powstała nowa funkcja, dostępna w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. JSA będzie mógł analizować tekst pod kątem użycia modelów językowych sztucznej inteligencji.

Reklama

Jak wykryć tekst pisany przez "robota"?

Eksperci OPI podkreślają, że 100-procentowe wykrycie plagiatu pisanego przez model językowy nie jest jeszcze możliwe. "Nawet twórcy technologii Chat GPT nie mają takiego narzędzia, które byłoby w stanie dokładnie ocenić, czy praca została napisana przez bota, czy przez człowieka" – podano w komunikacie zapowiadającym nową funkcję.

Plagiaty tworzone przez sztuczną inteligencję są wciąż trudne do wykrycia, a nowe systemy antyplagiatowe będą wymagać regularnych aktualizacji. Nowa funkcja JSA może określić pewien poziom prawdopodobieństwa tego, że autor pracy wspomagał edycję dokumentu modelem językowym.

Reklama

Jak działa nowa funkcja uczelnianego systemu antyplagiatowego?

Przy tworzeniu funkcji wykorzystano model językowy określający prawdopodobieństwo występowania po sobie określonych fraz i wyrazów (liczy się także kontekst użycia słów). Algorytm określa poziom prawdopodobieństwa określonych składowych pracy studenta (lub pracownika naukowego). Jak podano na stronie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego: "Metoda detekcji wdrożona do systemu JSA opiera się na hipotezie, że im większa regularność w tekście, tym jest większe prawdopodobieństwo, że tekst został wytworzony przez model językowy".

Zaznaczono jednak, że obecny model może również dawać tzw. fałszywe wyniki. Po wprowadzeniu treści pracy do systemu dostępnego na stronie, model oznaczy podejrzane fragmenty, które – według systemu – mogły być utworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Twórcy rozwiązania podkreślają jednak, że o uznaniu pracy za plagiat decyduje ostatecznie promotor. "To on weryfikuje raport otrzymany z JSA i stwierdza, czy dana praca dyplomowa jest oryginalna" – wyjaśniła Małgorzata Wartacz, kierowniczka projektu JSA z Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Czym jest Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)?

Jednolity System Antyplagiatowy to bezpłatne narzędzie, z którego korzystają wszystkie uczelnie w Polsce. Obowiązek sprawdzania prac w systemie wprowadziła nowelizacja ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" (25 czerwiec 2016). Uczelnie zostały objęte obowiązkiem sprawdzania prac z wykorzystaniem JSA od roku akademickiego 2018/2019. Administracją systemu zajmuje się Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, a system współpracuje z bazą Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. Pracę JSA wspiera także system POL-on (wspierający dane do wypełniania metryk badanych prac).