Nie milkną echa krytyki zaprezentowanych przez MEN propozycji nowych podstaw programowych.W tle dyskusji o lekturach i treściach nauczania toczy się również kolejna debata, w której pojawia się coraz więcej głosów.

Reklama

Liczba lekcji religii, harmonogram zajęć, rekolekcje

Temat organizacji rekolekcji wypłynął podczas programu Poranek Radia TOK FM z wiceminister edukacji Katarzyną Lubnauer. Polityk KO mówiła m.in. o odchudzaniu podstaw programowych, zaznaczając, że zmiany mają pomagać nauczycielom w dogłębnym przećwiczeniu aktualnie obowiązujących treści nauczania. Przypomniała również kwestię organizacji zajęć religii w szkołach. Wiceminister poinformowała, że MEN nie odbyło jeszcze konsultacji z Episkopatem odnośnie nieuwzględniania oceny z religii do średniej z ocen. Przedmiotem przyszłych konsultacji ma być również kwestia zmniejszenia liczby zajęć z religii z dwóch do jednej lekcji. Przedstawiciele MEN zapowiadali również zmiany w organizacji harmonogramu zajęć szkolnych. Docelowo zajęcia z religii miałyby być organizowane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Reklama

Podczas audycji poruszono również temat rekolekcji. Wiceminister zwróciła uwagę, że w wielu szkołach rekolekcje wielkopostne są prowadzone w godzinach zajęć lekcyjnych, co skutkuje m.in. zaległościami w nauczaniu. Polityk KO zapowiedziała, że MEN planuje rozwiązania, które pozwolą na przeniesienie rekolekcji poza harmonogram podstawowych zajęć "zgodnie z Konkordatem i zgodnie z interesem dzieci". Podkreśliła jednak, że temat wymaga rozmów, a szczegóły ewentualnych propozycji w tej kwestii nie są jeszcze znane.

Episkopat "wyraża zaniepokojenie"

Do propozycji zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji odniósł się już oficjalnie Episkopat. 13 lutego Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie dotyczące organizacji lekcji religii. W dokumencie powołano się m.in. na "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach". Przedstawiciele komisji przypomnieli, że wszelkie zmiany dotyczące organizacji zajęć z religii w szkołach muszą być konsultowane w porozumienia z Kościołami i związkami wyznaniowymi.

Propozycję usunięcia oceny z religii ze średniej ocen nazwano "działaniem niesprawiedliwym", a przesunięcie zajęć na pierwszą lub ostatnią lekcję "krzywdzącym i dyskryminującym". W oświadczeniu padł również argument, że zajęcia z religii podlegają wszystkim wymaganiom i prawom, które dotyczą pozostałych przedmiotów szkolnych. Zdaniem Episkopatu "(…) nauczanie religii katolickiej i innych wyznań w momencie wyboru przez ucznia staje się przedmiotem obowiązkowym". Komisja wyraziła również zaniepokojenie o pracę (ilość godzin) osób, które aktualnie zajmują się nauczaniem religii w szkołach.

Lekcje religii w szkołach: Pierwsze zmiany już od września 2024?

Jak podaje Onet, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że jedynym projektem [przyp. red. dotyczącym religii] nad którym aktualnie MEN pracuje jest rozporządzenie dotyczące niewliczania do średniej ocen rocznych ocen z etyki i religii. Polityk KO wyjaśniła, że na ten moment trwają konsultacje publiczne. Podała również dalsze etapy projektu. Rozporządzenie MEN odnośnie ocen z religii i etyki ma być gotowe w marcu, a wejdzie w życie w roku szkolnym 2024/2025.