Podwyżki dla nauczycieli

Zgodnie z ustawą okołobudżetową na rok 2024, początkujący nauczyciele mogą spodziewać się podwyżek wynoszących 33 proc. Natomiast dla pozostałych nauczycieli przewidziano nieco niższe podwyżki w wysokości 30 proc.

Zmiany te wynikają z postanowień art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej, ustalającej kwotę bazową dla nauczycieli. W tym roku ta kwota wynosi 5176,02 zł, podczas gdy w roku 2023 było to 3981,55 zł. Z uwagi na nową kwotę bazową, nauczyciele na wszystkich szczeblach awansu zawodowego otrzymają wynagrodzenie wyższe o co najmniej 1,5 tys. zł.

Reklama

Nauczyciele przedszkolni

Warto zauważyć, że w ustawie okołobudżetowej zawarte zostały również postanowienia dotyczące przekazania środków na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w przedszkolach. Przewidziana dotacja dla samorządów, związana z działalnością przedszkoli, wyniesie 4,2 mld zł.

Reklama

W kontekście edukacji istotnym aspektem jest również zapis dotyczący przekazania obligacji skarbowych na rzecz uczelni wyższych, a suma tej transakcji wyniesie blisko 2,2 mld zł.

Od kiedy podwyższone pensje dla nauczycieli?

Ustawa okołobudżetowa będzie obowiązywać od momentu ogłoszenia, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenia nauczycieli przyjdą z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Nauczyciele, którzy zarabiają poniżej minimalnej krajowej, będą pierwszymi beneficjentami zwiększonych wynagrodzeń. Pozostali pracownicy muszą nieco zaczekać, jednak nie będzie to trwało zbyt długo. Zwiększone pensje dla nich mają zostać wprowadzone najpóźniej do końca marca 2024.

Co jeszcze zawiera ustawa okołobudżetowa na 2024 rok?

Ustawa okołobudżetowa przewiduje także między innymi przekazanie papierów wartościowych o wartości do 3 mld zł na onkologię dziecięcą i psychiatrię dziecięcą, a także na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów.

Przepisy przewidują również, że PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymają uprawnienie do przekazania obligacji do kwoty 1,3 mld zł. Minister ds. informatyzacji będzie mógł natomiast uzyskać obligacje o wartości do 3,5 mld zł w celu wsparcia inwestycji związanych z półprzewodnikami. Spółki górnicze będą mogły otrzymać obligacje o wartości do 7 mld zł.

Dodatkowo, na polecenie premiera Donalda Tuska, ustawa zawiera postanowienie umożliwiające przekazanie obligacji na rzecz państwowych podmiotów prawnych o łącznej wartości do 12 mld zł.

W ustawie przewidziano także środki na realizację programu "Aktywny rodzic", czyli finansowego wsparcia dla kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka, finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln zł).

Kto jeszcze ma otrzymać wyższe pensje?

Ustawa okołobudżetowa zakłada, że wyższe pensje otrzymają nie tylko nauczyciele, ale również służby mundurowe (policjanci, celnicy), w tym także żołnierze. Oprócz tego urzędnicy administracji rządowej (w tym, np. pracownicy ZUS i KRUS), którzy mają dostać wynagrodzenia wyższe o 20 proc. (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe).

20 proc. podwyżki mają otrzymać także urzędnicy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.