Nowy projekt rozporządzenia MEN

Jak podaje portal samorzad.pap.pl, 4 stycznia MEN przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Na czym polega główna zmiana? Od 1 września 2024 roku uczniom należącym do niemieckiej mniejszości narodowej zwiększy się tygodniowy wymiar nauki z 1 godziny do 3. Tym samym jednolite zasady nauki języka obcego jako dodatkowego będą obowiązywać wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych i uczęszczających do:

  • szkół podstawowych,
  • szkół średnich: liceum ogólnokształcące i technikum,
  • branżowych szkół I i II stopnia.
Reklama

Dlaczego MEN ujednolicił godziny nauki języka obcego?

Styczniowy projekt MEN to przywrócenie zasad, które zmieniono 2 lata temu. Zmniejszenie wymiaru nauki języka dla uczniów z mniejszości niemieckiej to skutek rozporządzenia MEiN z 4 lutego 2022. Na podstawie rozporządzenia od 1 września 2022 zmniejszono wymiar nauki z 3 godzin do 1 godziny tygodniowo (wyłącznie dla języka niemieckiego). Wcześniej zmniejszono również subwencję oświatową przewidzianą na finansowanie nauki tego języka (w formie dodatkowej). W 2022 roku w sprawie interweniował m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich na prośbę przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce. Zdaniem ówczesnego RPO zasady wprowadzone w 2022 roku – zmniejszające wymiar zajęć jednego, wybranego języka – naruszały "konstytucyjny zakaz dyskryminacji w życiu społecznym" [źródło: bip.brpo.gov.pl, dostęp: 09.01.24].

Reklama

Problem dotyczył w 2022 roku ponad 63 tys. dzieci i nastolatków – głównie z województwa opolskiego. Obniżenie ilości godzin stało się w 2022 roku przedmiotem dyskusji pomiędzy RPO a ówczesnymi przedstawicielami MEiN. W sprawie interweniował także Związek Nauczycielstwa Polskiego broniąc praw uczniów (do nauki języka) i zwracając również uwagę na nauczycieli języka niemieckiego, którzy na skutek zarządzenia stracili część etatu lub pracę.

Kogo obejmą zmiany?

Zgodnie z informacjami Serwisu Samorządowego PAP nowe zmiany obejmą od nowego roku szkolnego ok. 53 tys. uczniów. Koszt zmian został już uwzględniony w projekcie ustawy budżetowej na 2024. MEN w uzasadnieniu do projektu dodatkowo wyjaśnił: "Zmiana w zakresie finansowania uczniów należących do mniejszości narodowej niemieckiej dotyczy nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka i nie obejmuje pozostałych form nauczania tego języka".