Lekcje religii – wyniki ankiety

Statystyki dotyczące zajęć z religii (2023/2024) w stołecznych placówkach opublikowała w swoich mediach społecznościowych Renata Kaznowska – wiceprezydent Warszawy. Ankietę przeprowadzono w ponad 791 jednostkach, czyli we wszystkich przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Warszawę. Wyniki pokazują jednoznacznie, że zainteresowanie lekcjami z religii spada, a część szkół musiała z organizacji zajęć zrezygnować.

Ilu uczniów uczęszcza na religię w Warszawie?

Reklama

Spośród ponad 271 tys. uczniów z lekcji religii korzysta 42 procent dzieci i nastolatków – są to dane za rok szkolny 2023/2024. Jak podała wiceprezydent Kaznowska, zanotowano spadek – w zeszłym roku szkolnym w zajęciach z religii brało jeszcze udział 45 procent uczniów. Dane o zajęciach z religii z podziałem na typy placówek:

  • 11 proc. – przedszkola,
  • 65 proc. – szkoły podstawowe,
  • 27 proc. – licea ogólnokształcące,
  • 21 proc. – technika,
  • 18 proc. – szkoły branżowe,
  • 83 proc. – szkoły specjalne.
Reklama

Gdzie nastąpił największy spadek?

Jak pokazują wyniki ankiety, liczbowo największy odpływ uczniów z lekcji religii zanotowano w szkołach podstawowychprawie 7 tysięcy uczniów mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Natomiast największy spadek procentowy dotyczy klas 8 – z poziomu 56 procent do 43 procent. Pięcioprocentowy spadek zainteresowania lekcjami religii zanotowano w szkołach branżowych 1. stopnia – z 23 procent w roku 2022/2023 na 18 procent w roku obecnym.

Co dalej z religią w szkołach?

Temat lekcji religii w kontekście m.in. finansowania i planowania harmonogramu zajęć powrócił ponownie przed wyborami parlamentarnymi budząc ożywione dyskusje w mediach. Postulat usunięcia zajęć z religii ze szkół znalazł się w programie wyborczym Lewicy. W umowie koalicyjnej, podpisanej 10 listopada, pojawił się m.in. zapis o oddzieleniu Kościoła od Państwa. Religia w szkołach nie jest obecnie przedmiotem obowiązkowym, zapotrzebowanie na zajęcia zgłaszają rodzice lub uczniowie dyrektorowi danej placówki.