Zarobki nauczycieli – co się na nie składa?

Wysokość wynagrodzeń nauczycieli w tym pensji podstawowej oraz dodatków określa art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762). Pensja składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków. Wynagrodzenie zasadnicze jest zależne od posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji, ilości zajęć obowiązkowych, a także od stopnia awansu zawodowego. Natomiast dodatki są zależne od między innymi okresu zatrudnienia, wykonywania dodatkowych zajęć lub zadań czy też trudniejszych warunków pracy.

Ile wynosi wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli?

Reklama

Wynagrodzenie zasadnicze zależne jest od wykształcenia nauczyciela oraz posiadanego przygotowania pedagogicznego. I tak nauczyciel posiadający tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne zarabia minimum:

 • 4550 brutto - nauczyciel dyplomowany
 • 3890 brutto - nauczyciel mianowany
 • 3690 brutto - nauczyciel początkujący.

Dla nauczycieli z pozostałym wykształceniem wynagrodzenia odpowiednio wynoszą:

 • 3600 zł brutto - nauczyciel początkujący
 • 3700 zł brutto - nauczyciel mianowany
 • 3960 zł brutto - nauczyciel dyplomowany.

Są to stawki na dzień 21 sierpnia 2023 roku. Ponieważ nauczyciele starają się o podwyżki, te wysokości wynagrodzeń od najbliższego roku szkolnego mogą wzrosnąć.

Dodatki dla nauczycieli. Jakie rodzaje?

Karta Nauczyciela określa także rodzaje i wysokość dodatków do podstawowej pensji nauczycielskiej. Zalicza się do nich m.in.:

 • dodatek motywacyjny
 • dodatek za wysługę lat
 • dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy
 • dodatek wiejski
 • dodatek za warunki pracy
 • świadczenie na start
 • nagrody
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a także
 • wynagrodzenie za doraźne zastępstwa.

Ile wynoszą dodatki dla nauczycieli?

Poniżej znajduje się lista przykładowych dodatków dla nauczycieli oraz ich wysokości.

Dodatek motywacyjny: otrzymują go nauczyciele, którzy wykazali się szczególną aktywnością. Jego wysokość określa dyrektor szkoły. Może on maksymalnie wynieść 50 proc. zasadniczegowynagrodzenia. Zazwyczaj jego wysokość to między 200 a 300 zł. Świadczenie to jest przyznawane na czas 2 do 6 miesięcy.

Dodatek za wysługę lat: jest to dodatek, który przysługuje nauczycielom za każdy rok pracy. Jest on wypłacany od 4. roku pracy i wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy przepracowany rok. Jednak jest tutaj ustalony limit. Otóż dodatek ten może wynieść maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki takie jak np.: dodatek motywacyjny / Shutterstock
Reklama

Dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy: każdy nauczyciel, który jest wychowawcą, otrzymuje dodatek w wysokości 300 zł.

Dodatek wiejski: dodatek ten przysługuje nauczycielowi, który jest zatrudniony w placówce edukacyjnej na terenie wsi lub też w mieście liczącym do 5000 mieszkańców. Wysokość tego dodatku wynosi 10% zasadniczego wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy: przysługuje on nauczycielom, którzy prowadzą:

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim
 • prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach specjalnych
 • prowadzą indywidualne nauczanie dziecka, zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

Dodatek ten wynosi 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Świadczenie na start: jest to kwota 1000 zł, która jest przyznawana nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu. Jest to dodatek jednorazowy.

Nagrody dla nauczycieli: wysokość nagród jest różna. Wyróżniamy nagrody specjalne, jubileuszowe czy dla profesora oświaty. Ich kwota waha się od 1125 zł brutto do nawet 18000 zł.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw: dodatki te wypłaca się ponad zasadniczą pensję nauczyciela, zależnie od ilości godzin. ich wysokość to kilkaset złotych wzwyż.