Początek i koniec nowego roku szkolnego 2023/2024

Nowy rok szkolny z samymi nowościami. Tradycyjny pierwszy dzwonek z 1 września został, decyzją MEiN, przesunięty na 4 września 2023 r. Skąd taka zmiana? Podyktował ją układ tegorocznego kalendarza, w którym pierwszy dzień września wypada w piątek. Dzięki zmianie uczniowie zyskali dodatkowy wakacyjny weekend. Równie sympatyczne będzie zakończenie roku szkolnego. Ostatni dzień szkoły będzie miał miejsce 21 czerwca 2024 r., który wypada w piątek, a zatem uczniowie zyskają jeszcze w czerwcu dodatkowy tydzień wypoczynku.

Nowością jest termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego, który przypada nie 1 września a 4 września 2023 r. Również zakończenie zajęć w 2024 r. wypada w innym terminie, czyli 21 czerwca, co da dodatkowy tydzień wakacji jeszcze w czerwcu. Przerwa świąteczna będzie trwała od 23 do 31 grudnia, z tym że 1 stycznia 2024 r przypada w poniedziałek, zatem uczniowie wrócą do szkół 2 stycznia. Ferie zimowe z podziałem na poszczególne województwa rozpoczynają się już 15 stycznia a kończą 25 lutego 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna zaczyna się w tym roku szkolnym 28 marca i potrwa do 2 kwietnia 2024 r. Na stałe, z kwietnia na maj, zostały przeniesione egzaminy ósmoklasisty. Trzeba też pamiętać, że zgodnie z przepisami dyrektor szkoły może w porozumieniu z radą pedagogiczną i rodzicami uczniów ustalić dodatkowe dni wolne, dostosowane do potrzeb szkoły – mówi dla dziennika.pl Elżbieta Rzepecka-Roszak wieloletniej dyrektor szkoły podstawowej.

Reklama

Nowy rok szkolny. Zimowa i wiosenna przerwa świąteczna

Rok szkolny 2023/24 będzie miał 186 dni nauki szkolnej i 180 dni wolnych od szkoły / Shutterstock

Zimowa przerwa świąteczna, związana z Bożym Narodzeniem oraz Sylwestrem i Nowym Rokiem, rozpocznie się w czwartek 23 grudnia 2023 r. i potrwa do 1 stycznia 2024 r. Powrót do szkół nastąpi więc we wtorek 2 stycznia 2024 r. Z kolei wolne od nauki dni związane z Wielkanocą spowodują, że szkoły będą zamknięte od czwartku 28 marca do wtorku 2 kwietnia 2024 r.

Terminy ferii zimowych w 2024 roku

Ferie zimowe w roku szkolnym 2023/2024 wystartują już w poniedziałek 15 stycznia 2024 r. i potrwają do niedzieli 25 lutego 2024 r. i będą odbywać się według następującego harmonogramu:

  • 15-28 stycznia 2024 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,
  • 22 stycznia – 4 lutego 2024 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie,
  • 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie,
  • 12-25 lutego 2024 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Terminy egzaminów: Ósmoklasisty, maturalny i zawodowy

Egzaminy ósmoklasisty i maturalny będą w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzane w maju. Dokładny termin zostanie jeszcze wskazany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Podobnie z egzaminami zawodowymi – o ich terminie również powiadomi dyrektor CKE.

Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W piątek 5 stycznia 2024 r. wyznaczone jest zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

Z kolei na 26 stycznia 2024 r., który przypada w piątek, planowane jest zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września planowane jest na przypadający w piątek 26 kwietnia 2024 r.

Reklama

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach przewidziane jest na piątek, 21 czerwca 2024 r.

Ach, co to będzie za rok szkolny!

Jak wynika z przygotowanego przez resort oświaty kalendarza, rok szkolny 2023/24 będzie miał 186 dni nauki szkolnej i 180 dni wolnych od szkoły.

Na starcie o kilka dni dłuższe wakacje, potem szybsze zakończenie roku szkolnego i dodatkowy czerwcowy tydzień wakacji. Super! Do tego zimowa i wiosenna przerwa świąteczna, ferie, dni wolne od szkoły: świąteczne oraz te z wyboru dyrektora. I jak tu nie zazdrościć uczniom? – podsumowuje Elżbieta Rzepecka-Roszak.