Koniecznym warunkiem do tego, by uczniowie poszczególnych szkół mogli korzystać z mLegitymacji jest podpisanie porozumienia między placówkami a Ministerstwem Cyfryzacji. Pierwszy taki dokument został podpisany w czwartek przez szefa tego resortu Marka Zagórskiego z dyrektorką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie Lidią Kołakowską. Uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego już niebawem będą mogli zrezygnować z noszenia papierowych wersji legitymacji na rzecz posiadania ich w swoich smartfonach.

Reklama

Zdaniem szefa ministerstwa cyfryzacji mLegitymacja to "bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które nie tylko ułatwi życie uczniom, ale powinno też spodobać się rodzicom". Cytowany w komunikacie prasowym resortu zauważył, że elektroniczna wersja dokumentu upoważnia do zniżek na bilety komunikacji miejskiej czy przejazdów kolejowych tak samo, jak papierowy odpowiednik. - Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z "tradycyjnych" dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina – wskazał Marek Zagórski.

Wdrożenie mLegitymacji poprzedziły wielomiesięczne testy i pilotaże systemu. Rozwiązanie było testowane nie tylko w Halinowie, ale też w szkołach w Siedlcach i Żyrardowie. Ma ona również umocowanie prawne – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Reklama

mLegitymacja to bezpieczne i trudne do podrobienia narzędzie. Można ją zweryfikować wizualnie – ma takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także to, czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w razie np. zagubienia telefonu).

Reklama

Mobilna wersja legitymacji szkolnej zawiera te same dane, które można znaleźć w papierowej – imię, nazwisko ucznia, numer legitymacji oraz datę jej wydania, termin ważności, datę urodzenia, PESEL ucznia, adres zamieszkania, a także nazwę i adres szkoły.

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W razie utraty ważności tradycyjnej legitymacji mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana – wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Resort zachęca inne szkoły do podpisywania porozumień. By to zrobić, należy zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie za pomocą formularza na stronie ministerstwa.

Pod koniec kwietnia MEN wydało rozporządzenie, zgodnie z którym od września br. szkoły mają możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Te drugie są plastikowe, wielkości karty kredytowej. Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola. Jak wyjaśnia MEN, wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, a także samorządów. Koszty e-legitymacji – około 17 zł za egzemplarz – będą pokrywały organy prowadzące szkoły.

Na razie mLegitymacje dostępne są na urządzeniach z systemem Android w wersji przynajmniej 6.0.