Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

FINAŁ KONKURSU EUREKA! DGP


Podczas gali finałowej - odbywającej się w czwartek 16 czerwca w budynku Biblioteki UW - poznaliśmy laureatów III edycji Konkursu Eureka! DGP.


Zdobywcą nagrody głównej jest zespół z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z Zabrza, który opracował wynalazek „Sposób rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią oraz urządzenie do rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią”.

Nagroda pieniężna w kwocie 30 tysięcy złotych ufundowana przez mecenasa polskiej nauki - firmę Polpharma – powędrowała w ręce zespołu w składzie: mgr inż. Adam Matonia, dr hab. inż. Janusz Jeżewski – kierownik zespołu, mgr inż. Tomasz Kupka, dr inż. Krzysztof Horoba, dr inż. Janusz Wróbel.


Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM otrzymał czek na kampanię reklamową w mediach INFOR Biznes o wartości 50 tysięcy złotych ufundowany przez INFOR Biznes – wydawcę "Dziennika Gazety Prawnej".


Kapituła konkursu zdecydowała przyznać również dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymali:
- Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu za wynalazek „Sposób wytwarzania tabletki flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych z błoną żołądka”. Zespół: dr hab. Witold Musiał (kierownik zespołu), dr Andrzej Dryś, dr Iwona Golonka, dr Dorota Wójcik-Pastuszka
- Instytut Niskich Temperatur i Badań PAN z Wrocławia za wynalazek „Źródło szerokopasmowego światła białego”. Zespół: dr Łukasz Marciniak, dr hab. Artur Bednarkiewicz, dr hab. Dariusz Hreniak, prof. Wiesław Stręk - kierownik zespołu


Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom!
Konkurs „Eureka! DGP – nagroda Internautów” rozstrzygnięty!


Z przyjemnością zawiadamiamy, że głosowanie Internautów zostało zakończone i wiemy już, kto został tegorocznym laureatem konkursu internetowego.


Najwięcej głosów uzyskał wynalazek nr 9 w tabeli instytutów:

Sposób odsalania wysoko zmineralizowanych roztworów wodnych do oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach podziemnych zgłoszony przez Instytut Nauk Geologicznych PAN z Warszawy.


GRATULUJEMY!


Zespół wynalazczy, który pracował przy zwycięskim projekcie, otrzymał wyróżnienie podczas gali finałowej konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”, w czwartek 16 czerwca w Warszawie.


Na kolejnych miejscach w konkursie internetowym znalazły się: wynalazek nr 9 - zgłoszony przez Politechnikę Lubelską – Stanowisko do badań odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie oraz wynalazek nr 33 zgłoszony przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa – Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych.


Bardzo dziękujemy za udział w głosowaniu. Osoby, które napisały najciekawsze uzasadnienia otrzymają e-booki i e-prenumeraty DGP. Nagrody zostaną przesłane do 20 czerwca na adresy e-mail, z których zostały nadesłane zgłoszenia.


Szczegóły regulaminu tutaj.


Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki to cykl redakcyjny połączony z konkursem na najlepszy wynalazek opracowany przez polską uczelnię lub instytut naukowy.

Celem, który przyświeca akcji jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Dziennik Gazeta Prawna chce również zainspirować swoich młodych czytelników, którzy marzą o karierze naukowej, do realizowania marzeń.

Tegoroczna, trzecia edycja, rozpoczęła się w październiku 2015 r. i potrwa do czerwca 2016 r. Dotyczy wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2013 i 2014.

Do udziału w konkursie Eureka! DGP zaprosiliśmy polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN prowadzące działalność związaną z następującymi dziedzinami:

 • informatyka
 • inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne
 • nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji.

Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.

Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną na prowadzenie dalszej działalności naukowej. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali w czerwcu.

LISTA WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU >>>

Laureaci poprzednich edycji:

II EDYCJA

I miejsce Uniwersytet Jagielloński
Sposób detekcji bakterii i grzybów we krwi za pomocą metody NESTED

Wyróżnienie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
  Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii i biodegradowalna folia
 • Główny Instytut Górnictwa – Katowice:
  Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex – Łódź:
  Podkładka antyugięciowa
Nagroda internautów:
wynalazek: Sposób kriokonserwacji gamet i zarodków - zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

WSZYSTKIE ZGŁOSZONE WYNALAZKI >>>

I EDYCJA

I miejsce
Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Testy diagnostyczne do identyfikacji szczepów bakteryjnych oraz sposoby ich wytwarzania

Wyróżnienie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
  Telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
  Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu

Nagroda internautów:
Wynalazek: Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu - zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
WSZYSTKIE ZGŁOSZONE WYNALAZKI >>>

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki Polpharma