W tym roku szkolnym, wyniki matur w Polsce zostaną ogłoszone 9 lipca, czyli cztery dni po zakończeniu rekrutacji na uczelnie w Danii i Szwecji - podaje poralsamorzadowy.pl.

Jak przypomina serwis w 2023 roku, do biura RPO wpływały wnioski dotyczące terminu ogłaszania wyników matur oraz wydania świadectw, które były ustalone na 7 lipca. Absolwenci szkół średnich zgłaszali trudności z rekrutacją na uczelnie w Danii i Szwecji, które miały wcześniejsze terminy rejestracji dokumentów w systemie.

Reklama

Reakcja CKE

"Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), Marcin Smolik, poinformował, że nie widzi możliwości zmiany ustalonych dat. Wyjaśnił, że przy opracowaniu harmonogramu egzaminów uwzględnia się wiele czynników, ale nie ma wśród nich terminów rekrutacji na zagranicznych uczelniach, ponieważ nie są one jednolite" -czytamy w informacji przekazanej przez portal.

Reklama

CKE zasugerowała osobom planującym studia za granicą, aby wnioskowały o wydanie zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i terminie ogłoszenia wyników.

Apel RPO

RPO uważa, że "działania władz krajowych powinny uwzględniać prawa obywateli UE, w tym prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania na terytorium państw członkowskich oraz prawo do nauki w innym państwie".

Marcin Wiącek skierował pismo do minister edukacji, Barbary Nowackiej, naciskając na pilne rozwiązanie problemu terminu ogłaszania wyników.