Kwestie finansowe – co dalej z podwyżkami dla nauczycieli?

W zestawieniu spraw wymagających pilnych rozwiązań ekspertów MEN umieszczono m.in. podjęcie prac nad inicjatywą ZNP "Godne płace i wysoki prestiż nauczyciela". Chodzi o projekt, który jeszcze w zeszłym roku trafił do Sejmu. Związkowcy walczą o powiązanie płac nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. ZNP postuluje także podniesienie wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku o co najmniej 15 proc. Za kwestię wymagającą pilnego rozwiązania uznano też podniesienie płac nauczycieli mianowanych – od września 2024. Związkowcy proponują również podniesienie kwoty za dodatek za wychowawstwo do poziomu 500 zł (obecnie jest to kwota 300 zł). Kolejny postulat dotyczy wprowadzenia nagrody jubileuszowej nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Ważne regulacje – dodatki i organizacja pracy nauczyciela

Reklama

W katalogu pojawiły się propozycje dotyczące doprecyzowania i regulacji warunków pracy nauczycieli. ZNP postuluje m.in.:

  • uregulowanie warunków pracy nauczycieli pracujących w tzw. warunkach trudnych i uciążliwych – dodatek powinien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki,
  • regulację realizacji i rozliczania godzin ponadwymiarowych,
  • wycieczki szkolne – uregulowanie w Karcie Nauczyciela kwestii delegowania nauczycieli do pracy poza siedzibą szkoły i kwestii zapłaty za godziny ponadwymiarowe,
  • nowy dodatek funkcyjny dla nauczyciela kierownika wycieczki szkolnej,
  • regulację kwestii zastępstw doraźnych w szkołach i przedszkolach,
  • określenie maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych i szkolnych – 20 osób,
  • ujednolicenie zasad odprawy emerytalnej nauczycieli i pracowników samorządowych.

Walka o poprawę warunków pracy w szkołach

Jak podkreślono w opisie postulatów, warunki pracy nauczycieli "z roku na rok ulegają pogorszeniu". ZNP wyjaśnił, że szkoły obecnie zmagają się z niżem demograficznym, ale do placówek trafia coraz więcej uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia. Nauczyciele od kilku lat organizują także kształcenie uczniów z Ukrainy. Jak podkreślają związkowcy, dodatkowym wyzwaniem są rosnące braki kadrowe, w tym brak wystarczającej liczby nauczycieli współorganizujących kształcenie. Zwrócono też uwagę na powtarzające się problemy z zastępstwami, godzinami ponadwymiarowymi i kwestią płatności za udział nauczycieli w wycieczkach szkolnych. Nad kwestiami zaproponowanymi przez ZNP będzie pracować grupa robocza ds. wynagradzania nauczycieli, działająca w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli.