Kiedy nowe informatory maturalne?

Jak podała CKE, dokumenty na razie nie są gotowe. Nowych wersji informatorów można się spodziewać najpóźniej do 1 września. Mowa o informatorze o egzaminie maturalnym w Formule 2023 od roku szkolnego 2024/2025 oraz o informatorze dotyczącym egzaminu ósmoklasisty w przyszłym roku szkolnym. Zmiany to efekt najnowszych reform wdrażanych przez resort edukacji. Do tego dochodzi kwestia tegorocznych ułatwień egzaminacyjnych na maturach, które przestaną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Egzamin przyszłych maturzystów będzie oparty o treści podstaw programowych – tegoroczni uczestnicy egzaminu dojrzałości zdawali maturę na podstawie wymagań egzaminacyjnych (tu m.in. ograniczone treści podstaw programowych, w tym list lektur).

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Reklama

Jak podano w komunikacie, wymagania ogólne i szczegółowe dla przyszłorocznego egzaminu ósmoklasisty znajdują się w załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji z 28 czerwca tego roku. Chodzi o rozporządzenie dotyczące uszczuplenia podstaw programowych. Dokument został już podpisany przez Minister Edukacji Barbarę Nowacką. Zgodnie z rozporządzeniem, od nowego roku szkolnego podstawy programowe w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych I oraz II stopnia mają być ograniczone o ok. 20 proc. MEN przypomina na swojej stronie internetowej, że ograniczone podstawy programowe będą od nowego roku szkolnego "jedyną podstawą przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego (przestają obowiązywać wymagania egzaminacyjne funkcjonujące w latach 2021–2024, wprowadzone w związku z pandemią SARS-CoV-2)".

Jakie zmiany na maturach 2025?

Podobny komunikat dotyczy przyszłorocznych matur. Na nowe informatory uczniowie i nauczyciele muszą poczekać najpóźniej do 1 września. Jeżeli chodzi o egzamin w Formule 2023, wymagania ogólne i szczegółowe można sprawdzić w załącznikach do rozporządzenia MEN z 28 czerwca, znajdujących się na stronie internetowej resortu edukacji. Zmiany dotyczą także przyszłych egzaminów dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. W tym wypadku wskazano dwa dodatkowe załączniki. Pierwszy zestaw wymagań będzie obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025, kolejny od roku szkolnego 2025/2026. Zmiany to skutek likwidacji przedmiotu Historia i teraźniejszość – przedmiot nie będzie nauczany już od września tego roku. Jak podkreślono w komunikacie, nowe wymagania maturalne będą także dotyczyć osób przystępujących do matur po raz kolejny, a także osób, które chcą np. podwyższyć wynik egzaminu lub zdawać egzamin z przedmiotu wcześniej niezdanego. W związku z planowanym "odchudzeniem" podstaw programowych CKE musi także opracować nową listę tzw. zadań jawnych na część ustną egzaminu z języka polskiego.

Co dalej z maturą w Formule 2015?

Tzw. stara formuła egzaminu dojrzałości dotyczy absolwentów:

  • 3-letniego liceum ogólnokształcącego (do roku 2027 włącznie),
  • 4-letniego technikum (do roku 2028 włącznie),
  • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (do roku 2029 włącznie).

Jak podano w komunikacie, w przypadku tej formuły wymagania ogólne i szczegółowe wciąż określa rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Uczniów przystępujących w kolejnych latach do egzaminu w tej formule obowiązują informatory już opublikowane na stronie CKE (bez aneksów).