ZNP oczekuje wprowadzenia nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350 % wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość nagrody

Reklama

Trwają rozmowy nauczycieli (reprezentowanych przez ZNP) z rządem o:

1) podwyżkach na 2025 r. (o 15%),

2) podwyżce do 500 zł dodatku za wychowawstwo,

3) wynagrodzeniach dla nauczycieli za pracę w czasie wycieczek szkolnych,

4) nagrodzie jubileuszowej 300% za 45 lat pracy,

Jeżeli uda się wynegocjować nauczycielom 15% podwyżki, to taka nagroda dla nauczyciela dyplomowanego może wynieść około 20 400 zł (brutto).

Podwyżka pensji nauczycieli o 15% czy 4,1%

Premier D. Tusk ustalił 4,1 % jako wskaźnik podwyżki pensji w budżetówce na 2025 r. Informowaliśmy o tym w artykule: D. Tusk: podwyżka 4,1% brutto. ZNP: Dla nauczycieli wyjątek 15%. Obliczmy: Ile od premiera? Ile według związkowców?

Nauczyciele oczekują jednak większej podwyżki (o 15%). I równolegle podniesienia pensji nauczyciela dyplomowanego do 100% wynagrodzenia przeciętnego i stałego powiązania tych dwóch wynagrodzeń (ta zmiana prawdopodobnie byłaby od 1 stycznia 2026 r.).

Mamy więc taką hipotezę: Na 2025 r. podwyżka o 15%, a na 2026 r. powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem).

Reklama

Ile będą nauczyciele zarabiali od 1 stycznia 2025 r. - wariant po podwyżce o 15% (pomijamy PPK).

Nauczyciel początkujący - 5644,2 zł (brutto) i 4178,05 zł (netto),podwyżka o 502,1 zł (netto)

Nauczyciel mianowany - 5815,55 zł (brutto), 4294,60 (netto), podwyżka o 517,65 zł (netto)

Nauczyciel dyplomowany - 6802,25 zł brutto, 4967,39 zł netto, podwyżka o 604,7 zł

Nagroda za 45 lat pracy - prawdopodobnie 300% pensji (za 40 lat jest 250%)

Dziś art. 47 Karty Nauczyciela przyznaje takie nagrody:

1) za 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy - 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku wprowadzenie nagrody za 45 lat pracy i wskaźnika 300% (przy pensji 6800 zł brutto) dla nauczyciela dyplomowanego mamy:

3 razy 6800 zł = 20 400 zł (brutto)

Ile nauczyciele zarabiali w 2023 r.?

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto(2846 zł netto/na rękę),

2) nauczyciele mianowani -3890 złbrutto (2982 zł netto/na rękę),

3) nauczyciela dyplomowani -4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Kalendarz rozmów o postulatach nauczycieli. Przebieg wydarzeń:

18 CZERWCA 2025 r. Stanowisko Zarządu Głównego. Żądamy:

 • pilnego podjęcia rozmów i działań dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli mianowanych z tytułem zawodowym magistra, z przygotowaniem pedagogicznym i stopniem pedagogicznym doktora od 1 września 2024 r., zgodnie z protokołem uzgodnieniowym i przedstawionym przez Związek stanowiskiem z 8 lutego 2024 r.
 • oraz wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkolnictwawyższego i nauki od 1 stycznia 2025 r. o 15%.

20 czerwca 2024 r. - pierwsze posiedzenie Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli.

Oczekiwane przez ZNP zmiany na korzyść nauczycieli:

 • powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce
 • podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku
 • warunki pracy nauczycieli
 • godziny ponadwymiarowe
 • wynagrodzenia za pracę nauczyciela na wycieczkach szkolnych
 • nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy nauczyciela
 • minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo do 500 zł (jako kwota minimum).

Jaki jest zakres działań tego Zespołu? Ma opracować propozycje rozwiązań w zakresie:

 • wynagradzania nauczycieli,
 • awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli;
 • emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
 • kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli

AWANS ZAWODOWY I OCENA PRACY – 16 lipca 2024 r.

Postulat: koniec wskaźników procentowych i rozbudowanych kryteriów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI – po 10 sierpnia 2024 r.

 • przewlekłość postępowań (stan epidemii, stan zagrożenia epidemią)
 • wynagrodzenie zawieszonego nauczyciela po uniewinnieniu lub umorzeniu sprawy

EMERYTURY NAUCZYCIELI ORAZ NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE – 4 lipca 2024 r.

Postulat 1. przywrócenie prawa do urlopu zdrowotnego nauczycielom, którzy uzyskają uprawnienie do niekorzystnej emerytury stażowej z art. 88a

Postulat 2. zmiana ustawy o świadczeniach kompensacyjnych, poszerzenie grupy uprawnionych oraz obniżenie wieku, w którym można skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego

KWALIFIKACJE, KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – 17 lipca 2024 r.

Postulat 1. kwalifikacje nauczycieli do edukacji obywatelskiej

Postulat 2. uporządkowanie wymagań kwalifikacyjnych

Postulat 3. wydatkowanie środków na doskonalenie zawodowe