Gimnazjaliści z Nowego Sącza najczęściej wybierali język angielski. Jak twierdzą, tematy zarówno z gramatyki, słuchania jak i czytania były dość proste.

Reklama

ARKUSZE. POZIOM PODSTAWOWY

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom podstawowy - transkrypcja

Język hiszpański poziom podstawowy

Język hiszpański poziom podstawowy - transkrypcja

Język francuski poziom podstawowy

Język francuski poziom podstawowy - transkrypcja

Język niemiecki poziom podstawowy

Język niemiecki poziom podstawowy - transkrypcja

Język rosyjski poziom podstawowy

Język rosyjski poziom podstawowy - transkrypcja

Język włoski poziom podstawowy

Język włoski poziom podstawowy - transkrypcja

Po południu egzamin piszą gimnazjaliści którzy wybrali poziom trudniejszy - rozszerzonym. Do wyboru jest siedem języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.

Reklama

ARKUSZE. POZIOM ROZSZERZONY

Język angielski poziom rozszerzony

Język angielski poziom rozszerzony - transkrypcja

Język hiszpański poziom rozszerzony

Język hiszpański poziom rozszerzony - transkrypcja

Język francuski poziom rozszerzony

Język francuski poziom rozszerzony - transkrypcja

Język niemiecki poziom rozszerzony

Język niemiecki poziom rozszerzony - transkrypcja

Język rosyjski poziom rozszerzony

Język rosyjski poziom rozszerzony - transkrypcja

Język włoski poziom rozszerzony

Język włoski poziom rozszerzony - transkrypcja

Do części podstawowej musieli podejść wszyscy gimnazjaliści. Jeżeli jednak wybranego języka uczyli się wcześniej w szkole podstawowej, wtedy muszą też napisać egzamin na poziomie rozszerzonym. W większości szkół ponadgimnazjalnych rezultat z tego drugiego testu nie będzie jednak brany pod uwagę podczas rekrutacji.