W pierwszej kolejności zmierzyli się z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Dla uczniów z Akademickiego Gimnazjum w Nowym Sączu nie był on trudny. Jak mówią w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową pytania nie były zaskoczeniem.

Reklama

Najprostsza ich zdaniem była między innymi historia starożytna. Jak mówią trzeba wykazać się dużą wiedzą ale jeśli ktoś uczył się przez cały rok nie powinien mieć problemu z egzaminem. Uczniowie piszą dziś jeszcze (od godz. 11.00) egzamin z języka polskiego. Potrwa półtorej godziny.

Jutro zaplanowano test z przedmiotów przyrodniczych i z matematyki. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego są ważne dla przyszłości edukacyjnej uczniów. Będą one brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących_czcionka 24 pkt

Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja A