Od roku akademickiego 2010/2011 możliwe jest uzyskanie tytułu MASTER PROFESSIONNEL DE DROIT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL DES AFFAIRES prestiżowego Uniwersytetu PARIS-DAUPHINE w ramach jednej z dwóch opcji:całość studiów w systemie weekendowym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w ciągu dwóch lat (I rok kończący się certyfikatem obydwu Uczelni, drugi dyplomem Master 2 Uniwersytetu Paris-Dauphine) lub pierwszy semestr w trybie weekendowym w ciągu roku 2010/2011 na WPAiE UWr, drugi semestr w Paryżu na Uniwersytecie Paris-Dauphine (styczeń-marzec 2012).

Reklama

Program jest kursem europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego, adresowanym przede wszystkim, acz nie wyłącznie, do studentów ostatniego (piątego) roku prawa i ekonomii oraz do praktyków w obu tych dziedzinach - adwokatów, radców prawnych, notariuszy i ekonomistów.