Ideą przedsięwzięcia jest zapewnienie studentom noclegów w korzystnych cenach - nie droższych niż 20 zł za dobę - w akademikach uczelni zrzeszonych w FUP. Uniwersytet Śląski udostępni w tym celu następujące domy studenckie: DS nr 2 w Katowicach, DS nr 4 w Sosnowcu oraz cieszyńską „Uśkę". Również studentów Uniwersytetu Śląskiego, mieszkających w wymienionych akademikach krócej niż 14 dni, obejmie akcja.

Reklama

Poza UŚ tanie noclegi oferują:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy