Mimo pogłębiającego się niżu demograficznego, nie słabnie zainteresowanie maturzystów studiami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wprawdzie rekrutacja jeszcze trwa, już można powiedzieć, że w tym roku maturzystów chcących studiować w SGGW nie będzie mniej niż w ubiegłym roku. Chęć studiowania w uczelni zgłosiło blisko 18 tys. kandydatów, w tym 13,6 tys. na studia dzienne. Oznacza to, że o jedno miejsce na studiach stacjonarnych ubiega się 4. kandydatów.

Reklama

W tym roku maturzyści mogą wybierać spośród 28 kierunków na studiach dziennych, 22 na zaocznych i 7 na wieczorowych. SGGW na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia przyjmie łącznie 6 555 osób, w tym 3 350 na studia stacjonarne, 2 750 na niestacjonarne w systemie zaocznym oraz 455 na niestacjonarne w systemie wieczorowym.

Podczas tegorocznej rekrutacji, inaczej niż w ubiegłym roku, najbardziej obleganym kierunkiem była Gospodarka Przestrzenna. Tu o jedno miejsce walczyło 15,4 kandydatów. Na drugim miejscu, tak jak w ubiegłym roku, uplasowała się Dietetyka (10,4 os./miejsce), a na trzecim Weterynaria (9,8). Aby dostać się na kierunek Finanse i Rachunkowość trzeba było pokonać 9,6 kandydatów, a na Biotechnologię 8,7. W tym roku popularne są także: Ekonomia i Budownictwo. Nowością są studia na makrokierunku Technologie Energii Odnawialnej, gdzie o jedno miejsce walczyło blisko 6. kandydatów.

W odróżnieniu do ubiegłego roku osłabło nieco zainteresowanie kierunkiem Turystyka i Rekreacja (8,4). Wówczas był on najbardziej popularnym kierunkiem, a o jedno miejsce walczyło 14. kandydatów. W ubiegłym roku popularne były także: Dietetyka (13,3), Finanse i rachunkowość (11,3), Biotechnologia (11), Weterynaria (10), Logistyka, Gospodarka Przestrzenna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Socjologia, Ekonomia oraz Ochrona środowiska.

To jednak nie koniec rekrutacji na studia w SGGW. Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia dzienne (wyniki 10.07 br.), do 22 lipca będzie trzeba składać dokumenty w Biurze Spraw Studenckich. Następnie rozpoczynając od 22 lipca do 12 sierpnia, w każdy czwartek będą ogłaszane ewentualne wolne miejsca na poszczególne kierunki studiów. Trwa także rekrutacja na studia niestacjonarne.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na wszystkich rodzajach studiów uczy się 27 tysięcy studentów. Jest to jedna z najstarszych polskich uczelni, która w tym roku zdobyła tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce”. Dotychczas ukończyło ją ponad 140 tysięcy osób.

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia list rankingowych są dostępne na stronie internetowe uczelni www.sggw.pl