Inne
Reklama

– To szczególnie istotne, że dziś, kiedy walczymy ze skutkami powodzi, możemy także rozpocząć szerokie badania naukowe w tak nowoczesnych laboratoriach – mówi minister Barbara Kudrycka. – Imponujący model rzeki dobitnie przekonuje, że odpowiednia konstrukcja wałów przeciwpowodziowych, budynków na terenach objętych ryzykiem powodziowym czy umiejętne zastosowanie zbiorników retencyjnych są w stanie powstrzymać katastrofę lub znacznie ograniczyć jej skutki – podkreśla minister Kudrycka.

Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska, nazywane Centrum Wodnym jest największym krajowym obiektem badawczym zajmującym się problematyką wody, skupiającym 19 laboratoriów z rożnych dziedzin. Jest to także poligon doświadczalny dla naukowców i studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Całość układu wodnego obrazuje obieg wody w środowisku. W Centrum Wodnym są również zbudowane modele typowych budowli hydrotechnicznych w korytach i zbiornikach rzecznych. Taka praktyczna możliwość zapoznania się przez studentów i doktorantów z systemem modelowania warunków hydraulicznych, hydrobiologicznych, jak również obserwacja rozwiązań konstrukcyjnych budownictwa hydrotechnicznego, jest unikatowa w skali kraju – żadna inna uczelnia nie dysponuje tak rozwiniętą infrastrukturą z zakresu inżynierii wodnej i budownictwa hydrotechnicznego.