Umiejętność kierowania przedsiębiorstwem i wiedza o zjawiskach ekonomicznych to najchętniej wybierane specjalności na Uniwersytecie Warszawskim. Oferują je międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, po których ukończeniu absolwent może uzyskać dwa dyplomy: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Zarządzania. Na 50 miejsc na tych studiach zapisało się prawie 2,3 tys. kandydatów, co daje rekordowy wynik 45 kandydatów na jedno miejsce.

Reklama

Poza możliwością uzyskania dwóch dyplomów maturzystów na ten kierunek mogły zachęcić warunki rekrutacji: odbywa się ona na postawie ocen z obowiązkowych przedmiotów maturalnych - języka polskiego, matematyki i języka obcego (poziom podstawowy). W przypadku innych kierunków studiów katalog wymaganych przedmiotów jest większy.

Z kolei na Uniwersytecie Jagiellońskim najwięcej kandydatów zarejestrowało się na kierunku lekarskim, prawie, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji oraz filologii angielskiej. Najtrudniej będzie się dostać właśnie na Wydział Lekarski tej uczelni, gdzie np. na kierunek lekarsko-dentystyczny przypada 17,5 osób na jedno miejsce. Trudno będzie się także dostać na anglistykę i japonistykę, gdzie o jedno miejsce walczy ponad 15 osób.

Wśród nowych kierunków uruchomionych na najstarszej polskiej uczelni prym wiodą kierunki matematyczne - 318 rejestracji oraz dietetyka - 298 zgłoszeń i kognitywistyka - 295. Najtrudniej będzie się dostać na kognitywistykę na Wydziale Filozofii (to dziedzina nauki zajmująca się zjawiskami związanymi z działaniem umysłu) - 7,3 chętnych na jedno miejsce i na biochemię 6,1 kandydata na miejsce. Na uruchomioną ponownie po latach filologię portugalską jest 112 chętnych - 5,6 kandydata na miejsce.

czytaj dalejNa Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wśród najpopularniejszych kierunków i specjalności studiów stacjonarnych są m.in.: filologia norweska, szwedzka, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, japonistyka i reżyseria dźwięku. Przed rokiem największym zainteresowaniem (10-12 kandydatów na jedno miejsce) cieszyły się m.in. kierunki i specjalności: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia szwedzka i japonistyka.

Z kolei na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu do najpopularniejszych kierunków i specjalności należą m.in.: finanse i rachunkowość, biotechnologia, gospodarka przestrzenna i architektura krajobrazu. Najpopularniejsza jednak jest jednak dietetyka, gdzie o jedno miejsce walczy ponad 12 chętnych.

Niezmiennie największą popularnością (prawie 20 osób na jedno miejsce) na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu cieszy się kierunek lekarsko-dentystyczny, dużym zainteresowaniem cieszy się też kierunek lekarski; każdym miejscem zainteresowanych jest 15 osób.

Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim najbardziej obleganymi kierunkami są: prawo, gdzie o przyjęcie na studia ubiega się ponad 2700 osób, dziennikarstwo - ponad 1900 oraz psychologia - ponad 1800. Najtrudniej będzie dostać się na psychologię, gdzie o jeden indeks ubiegają się 33 osoby i na dziennikarstwo, gdzie jest 22 chętnych na jedno miejsce. Tu również popularność kierunków wygląda podobnie jak w zeszłym roku.

Popularne są również kierunki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Największą popularnością cieszy się tam geodezja i kartografia, gdzie o jeden indeks ubiega się 13 osób. Dziesięć osób na jedno miejsce odnotowano na weterynarii, zaś dziewięć na gospodarce przestrzennej. W zeszłym roku najpopularniejszym kierunkiem była gospodarka przestrzenna.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu najbardziej popularnym kierunkiem jest japonistyka - 161 kandydatów ubiega się 15 miejsc (średnio 10,73). Kolejne miejsca zajmują: anglistyka - 617 osób na 65 miejsc (10,28), bezpieczeństwo wewnętrzne - 872 osoby na 90 miejsc (9,68), kosmetologia - 455 osób na 50 miejsc (9,1), administracja i zarządzanie - 385 osób na 50 miejsc (7,7).

czytaj dalejNajpopularniejsze w tym roku kierunki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - 13,9 kandydata na jedno miejsce. W ubiegłym roku kierunek "operatorski" był nieco mniej popularny - o jedno miejsce walczyło 12,88 kandydatów. Pierwsze miejsce w zeszłym roku zajęła socjologia o specjalności socjologia reklamy i komunikacji społecznej - 17,13 kandydata na miejsce.

Reklama

Jak co roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim popularna jest weterynaria. Na tym kierunku jest 5 kandydatów na jedno miejsce. Jednak najbardziej oblegany jest kierunek lekarski - tu swoich sił próbuje 20 osób na każde miejsce. Popularne jest też nowe bezpieczeństwo wewnętrzne i geodezja (7 i 9,5 kandydata na jedno miejsce).

Na politechnikach popularnością cieszą się tzw. kierunki zamawiane, istotne dla gospodarczego rozwoju Polski, które z funduszy UE finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W październiku 2010 r. 22 polskich uczelni otrzyma ponad 200 mln zł na dofinansowanie m.in.: informatyki, budownictwa, biotechnologii, fizyki, chemii, matematyki czy ochrony środowiska.

Jak informuje PAP jeden z beneficjentów programu o kierunkach zamawianych, Politechnika Łódzka, największą popularnością na niej cieszą się właśnie kierunki zamawiane, m.in.: informatyka, biotechnologia, budownictwo i matematyka.

Zdaniem prorektora ds. kształcenia Politechnik Łódzkiej prof. Krzysztofa Jóźwika, można zaobserwować wzrost zainteresowania studiami technicznymi. Jego zdaniem spowodowane jest to lepszą informacją i świadomością młodych ludzi, że po kierunkach technicznych szybciej można dostać pracę.

"Ludzie są bardziej zainteresowani zdobyciem zawodu po kierunkach, które dają możliwość uzyskania zatrudnienie sprawnie i szybko. Jest mniejsza groźba bycia bezrobotnym po ukończeniu studiów, jeżeli się wybiera kierunki techniczne" - powiedział PAP prof. Jóźwik.