Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miesięcznika "Elle" promuje studentki kierunków matematycznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, które już w trakcie nauki angażują się w projekty badawcze albo prowadzą własne badania naukowe, odnosząc ogromne sukcesy w dziedzinach stereotypowo uważanych za "męskie". Do konkursu zgłoszono 131 projektów badawczych. Kapituła Konkursowa złożona z naukowych autorytetów przyznała pierwszą nagrodę – 15 tys. zł – Malwinie Strenkowskiej, studentce Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzącej badania w dziedzinie chemii bioorganicznej i biologii molekularnej. Uzyskane przez nią nowe związki, analogi, mogą mieć szerokie zastosowanie w medycynie, wynikami jej badań zainteresował się niemiecki koncern farmaceutyczny, opisało je też prestiżowe czasopismo poświęcone najnowszym odkryciom w dziedzinie chemii. Kapituła wyróżniła też Agatę Szade (studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Joannę Oracz (UW).

Reklama

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, doceniając wysoki poziom prac konkursowych, przyznała wyróżnienia specjalne autorkom 10 najwyżej ocenionych projektów badawczych – studentki wezmą udział w wybranej przez nie konferencji naukowej w Europie.

Wśród nagrodzonych projektów badawczych znalazły się m.in. badania w dziedzinie cytogenetyki, na wybranych genach świni, które poszerzą obecny stan wiedzy nad przyczynami i mechanizmami otyłości uznanej za epidemię XXI wieku. Wysoko oceniono też badania koncentrujące się na poszukiwaniu ognisk epileptycznych w mózgu metodą rezonansu magnetycznego oraz elektroencefalogramu, przydatne w diagnostyce dzieci z epilepsją czy projekt nowoczesnego śmigła dla małych samolotów, dzięki któremu latanie na krótkich dystansach, małymi maszynami może stać się bardziej komfortowe. Kapituła Konkursowa doceniła także opracowanie matematycznego modelu opisującego wzrost guza nowotworowego oraz symulacji komputerowych, które mogą mieć znaczenie w terapii rakowej, a także badania nad szpecielem, groźnym szkodnikiem zbóż, niszczącym zwłaszcza plony pszenicy.