Prace nadsyłane na konkurs powinny mieć formę strony z albumu, zawierającej informację o konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Projekt strony, technika jej wykonania i zawartość jest dowolna - może zawierać m.in. biogram, opis, wiersz, tekst piosenki, zdjęcia lub rysunki. Ocenie będzie podlegać zawartość merytoryczna i estetyka wykonania.

Reklama

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mogą wziąć w nim udział uczniowie indywidualni, jak również zespoły np. koła historyczne lub naukowe, zastępy harcerskie, młodzież z domów kultury i innych organizacji młodzieżowych. Liczebność grup opracowujących pracę konkursową nie może przekraczać ośmiu osób.

Prace konkursowe w wersji elektronicznej (utrwalone na płycie CD lub DVD) można przesyłać do 25 czerwca na adres: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, z dopiskiem Konkurs. Nagrodą dla autorów najlepszych prac będzie wyjazd do Katynia we wrześniu br.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej .