MEN przypomina: Ważna zmiana dla uczniów z Ukrainy

We wtorek resort edukacji przypomniał i podsumował zmiany dotyczące dzieci uchodźczych z Ukrainy. Najważniejsza dotyczy objęcia tych uczniów obowiązkiem szkolnym już od najbliższego roku szkolnego. Obowiązek powiązano także z możliwością pobierania świadczenia rodzinnego 800+. Jak przypomina MEN – po ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie rodzinne będzie wypłacane pod warunkiem uczęszczania dziecka do polskiej "zerówki", szkoły podstawowej lub szkoły średniej. Od września w systemie nauki online – z którego wciąż korzysta znaczna część ukraińskich dzieci i nastolatków – będą mogli pozostać uczniowie z najwyższych klas zgodnie z ukraińskim systemem oświaty.

"Integracja, a nie polonizacja"

Reklama

Nadchodzące zmiany omówiła wiceminister edukacji Joanna Mucha podkreślając, że MEN nie chce dzieci polonizować, ale integrować. Zdaniem wiceminister nałożenie obowiązku szkolnego było konieczne, aby wyrównać szanse edukacyjne ukraińskich uczniów. Jak podkreśliła Joanna Mucha do tej pory nie wiadomo dokładnie jak uczniowie z Ukrainy radzili sobie w polskich szkołach. Duża część dzieci pozostawała poza polskim systemem edukacji. Problemem była m.in. również bariera językowa. Jak podkreśliła wiceminister, nauczyciele sygnalizowali ministerstwu problemy z organizacją pracy i doborem metod przy nauczaniu języka polskiego tej grupy dzieci. Joanna Mucha wyjaśniła, że MEN przygotuje serię szkoleń dla nauczycieli, rozpocznie też kampanię informacyjną w języku polskim i ukraińskim.

Reklama

Jakie ułatwienia dla uczniów z Ukrainy?

MEN przypomniało także o wprowadzeniu dodatkowych ułatwień, które pozwolą usprawnić proces integracji ukraińskich uczniów w polskich szkołach:

  • jednym z nowych rozwiązań będzie wprowadzenie instytucji asystenta międzykulturowego,
  • do 36 miesięcy zostanie wydłużony okres bezpłatnej nauki języka polskiego dla uczniów korzystających z tych zajęć w latach 2022/2023 i 2023/2024,
  • uczniowie z Ukrainy nie będą musieli przystępować do egzaminu z języka polskiego podczas egzaminu ósmoklasisty 2024/2025.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa podpisana przez prezydenta 7 czerwca 2024 została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, a większość jej przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2024. Dokument przedłuża okres tzw. tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy do 4 marca 2025 roku. Po nowelizacji zakresem ustawy objęto dodatkowe kategorie osób, czyli małoletnie dzieci obywateli Ukrainy i małoletnie dzieci małżonków obywateli Ukrainy. Wygaszone zostaną niektóre świadczenia – tu m.in. świadczenie 300 zł na "zagospodarowanie". Możliwość pobierania świadczenia 800+ powiązano z obowiązkiem szkolnym. W dokumencie pojawił się również zapis zezwalający Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na wstrzymanie świadczeń, gdy system informacji oświatowej nie potwierdzi uczęszczania uchodźczego dziecka do polskiej placówki szkolnej.