"W tej sesji - pilotażowo egzamin ósmoklasisty 2024 z języka niemieckiego i rosyjskiego. Egzaminatorzy oceniają zeskanowane prace uczniów na ekranach komputerów w domach. W kolejnych latach - kolejne egzaminy będą obejmowane e-ocenianiem.
Dziękujemy egzaminatorom za gotowość zmierzenia się z nowymi wyzwaniami!" - czytamy we wpisIe CKE na portalu X.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024 - zasady, harmonogram

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty 2024 przystąpiło ponad 226 tys. uczniów.

  • W pierwszym dniu – we wtorek 14 maja – uczniowie pisali egzamin z języka polskiego.
  • W drugim dniu – w środę 15 maja – egzamin z matematyki.
  • W trzecim dniu – w czwartek 16 maja – egzamin z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, będzie mógł go napisać w terminie drugim – 10-12 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Będzie można je sprawdzić u na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) lub bezpośrednio w szkole, w której uczeń zdawał egzamin.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Aby to zrobić, trzeba będzie zalogować się na stronę CKE. Trzeba będzie podać PESEL uczniaoraz kod dostępu otrzymany w szkole.

Po zalogowaniu uczniowie będą mogli pobrać lub wydrukować zaświadczenie o wyniku egzaminu, które będzie potrzebne podczas rekrutacji do szkoły średniej.