Liczba pi (π) jest stałą matematyczną, wyrażającą stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Fascynuje ludzkość od starożytności. To Archimedes, żyjący w III w. p.n.e., badał jej właściwości i znaczenie. Ludolfina, jak nazywano ją w XVII wieku, zawdzięcza swoje trzecie imię niemieckiemu matematykowi Ludolphowi van Ceulenowi, który podał jej rozwinięcie dziesiętne z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Od XVIII wieku jest znana jako π – od pierwszej litery greckiego słowa oznaczającego obwód. Jest jedyną liczbą, która ma swoje święto. Inspiruje naukowców i artystów, a polska noblistka Wisława Szymborska poświęciła jej jeden ze swoich wierszy. Nawet rondo nosi jej imię - przypomina Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reklama

Matematyka w Polsce

W Polsce matematyka jest królową nauk. Według danych z systemu POL-on z roku 2022, matematykę na studiach pierwszego i drugiego stopnia można było studiować w każdym polskim województwie. Wykładało ją ponad 1300 nauczycieli akademickich, głównie mężczyzn, na 32 uczelniach publicznych. Jedyną uczelnią zawodową, która w 2022 roku kształciła studentów na kierunku matematyka, była Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.

MNiSW informuje, że w Polsce na kierunku matematyka studiowało wówczas ponad 5600 pasjonatów tej nauki, z czego 52 proc. stanowiły kobiety. W 2023 roku środowisko polskich naukowców zyskało 36 doktorów, 12 doktorów habilitowanych i 8 profesorów w dziedzinie matematyki. Adeptami królowej nauk chciało wówczas zostać ponad 8000 kandydatów, z których ostatecznie na studia przyjęto nieco ponad 2700.

Najlepsze ośrodki matematyczne w Polsce to Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.