Spożywanie alkoholu na studniówce. Co na ten temat mówią przepisy?

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach czytamy, że to dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

"Przywołany przepis nie pozostawia wątpliwości – jeżeli studniówka będzie organizowana przez szkołę, to za bezpieczeństwo uczniów odpowiada dyrektor. Zadania związane z zapewnieniem opieki w takim przypadku przydziela się poszczególnym nauczycielom." – czytamy na portalu oswiataiprawo.pl. Z cytowanej wypowiedzi wynika, że szkoły mają prawo zakazać spożywania alkoholu podczas studniówki. I najczęściej to robią.

Reklama
Reklama

Spożywanie alkoholu na studniówce a rola organizatora imprezy

Na Portalu Oświatowym czytamy z kolei, że kluczowe znaczenie w odpowiedzi na pytanie, czy można pić alkohol na studniówce, ma to, kto jest jej organizatorem. Jeżeli studniówka jest wpisana do kalendarza imprez szkolnych i organizowana przez szkołę lub jeden z organów szkoły, np. przez radę rodziców we współpracy z wychowawcami klas, to jest uznana za imprezę szkolną, nawet, jeśli odbywa się poza budynkiem szkoły. Odpowiedzialność za uczniów spoczywa wówczas na dyrektorze i nauczycielach. Mogą więc oni wpisać do regulaminu punkt dotyczący zakazu spożywania alkoholu. Drugi scenariusz to ten, w którym studniówka "organizowana jest poza szkołą z inicjatywy grupy rodziców, a szkoła nie uczestniczy w jej planowaniu i organizowaniu, nie ma żadnego wpływu na treść umów czy wybór lokalu, wtedy nie jest imprezą szkolną i szkoła nie ponosi za nią odpowiedzialności".

W innym portalu prawniczka wskazuje: "Jedną z form zabezpieczenia bezpieczeństwa na studniówce jest regulamin imprezy. Jednym z najczęstszych zapisów jest wskazanie, że studniówka to impreza bezalkoholowa, a za picie alkoholu w czasie studniówki grozi nakaz opuszczenia lokalu. Warto pamiętać, że powinien opracować go organizator. Jeżeli szkoła takim organizatorem nie jest, a jej dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy są jedynie gośćmi, to muszą przestrzegać ustalonych zasad, ale nie mogą ich ustalać." – czytamy w innym miejscu.

Spożywanie alkoholu na studniówce a regulaminy studniówek

W regulaminach studniówek, jakie znaleźliśmy na stronach szkół ponadpodstawowych z różnych części Polski kwestia alkoholu i używek podczas studniówki stawiana jest jednoznacznie. "W czasie Studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu i stosowania używek. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się Studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu (…)" – czytamy np. w regulaminie jednego z warszawskich ogólniaków. W innym miejscu tego regulaminu znalazł się zapis mówiący o tym, że "Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się Studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu (…). Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać usunięci ze Studniówki przez członków Komitetu Organizacyjnego sprawujących dyżur/Dyrekcję Szkoły/ Wychowawców."

Zakaz dotyczy też palenia papierosów czy opuszczania miejsca imprezy (opuszczenie budynku jest jednoznaczne z zakończeniem udziału w imprezie). Ponadto w regulaminie czytamy, że zakazy dotyczą uczniów oraz osób towarzyszących. Inne regulaminy studniówek, na jakie natknęliśmy się w Sieci, brzmią bardzo podobnie.

Zakaz spożywania alkoholu na studniówce a pełnoletność uczestników

Część ekspertów zwraca uwagę, że zakazy wprowadzane przez szkoły dotyczą osób, które de facto są pełnoletnie. W tym kontekście mogą one być niezgodne z konstytucją. Inne głosy wskazują jednak na analogię między studniówkę do innymi imprezami dla dorosłych, w czasie których wprowadzane są ograniczenia lub zakazy spożywania czy wnoszenia alkoholu. Są one zgodne z prawem.

Kilka lat temu głośno też było o sprzeciwie uczniów jednej ze szkół, którzy z regulaminem studniówki mieli okazję zapoznać się na krótko przed imprezą i nie mieli możliwości zrezygnowania z niej bez utraty wpłaconych już środków. Kontrowersje wzbudził też fakt, że w rozpisce wydatków na studniówce znalazł się punkt mówiący o zakupie alkoholu… dla zaproszonych nauczycieli.

Picie alkoholu na studniówce jest normą?

Wypowiedzi uczniów, rodziców oraz nauczycieli nie pozostawiają wątpliwości – niezależnie od tego, jaki status ma impreza, co jest w jej regulaminie i kto jest organizatorem, picie alkoholu przez uczniów w czasie studniówki jest raczej normą, niż wyjątkiem. "Procenty" polewa się pod stołem, pije w toaletach, butelki są wnoszone na sale przez samych maturzystów, osoby towarzyszące, a nawet rodziców. Dla wielu picie na studniówce jest oczywistością.

Na jednym z kanałów na YouTube niedawny maturzysta, radząc swoim młodszym kolegom ws. tego, czy warto iść na studniówkę tłumaczył, że on podszedł do tego wydarzenia na jak on, na luzie. On potraktował ją po prostu jako imprezkę, na którą chciał pójść, bo chciał "napić się zimnej wódeczki ze znajomymi". Z drugiej strony w dyskusjach na forach internetowych wiele młodych osób podkreśla, że jedną z przyczyn, dla których zrezygnowali z udziału w swoim balu była obawa przed wszech obecnym alkoholem i presją, by się go napić.