Obecnie nauczycielem w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, może być tylko osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie, prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oraz ma przygotowanie pedagogiczne.

Reklama

Tak określono to w par. 4 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102), które zostało podpisane na miesiąc przed wyborami i weszło w życie 14 września.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>