Trzydniowy egzamin ósmoklasisty rozpocznie się dziś egzaminem z języka polskiego. W środę będzie egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek egzamin z języka obcego.

"Przed Wami bardzo ważne dni. Jesteśmy przekonani, że praca wykonana przez Was do tej pory w szkołach podstawowych, przyniesie Wam znakomite rezultaty. Powodzenia egzaminie ósmoklasisty" - napisał Czarnek.

Reklama

Do egzaminu ma przystąpić ponad 502,8 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych, a także ok. 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego ub.r, czyli po wybuchu wojny.

Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie. Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego.

CKE poda wyniki egzaminu. DATA

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki egzaminu ósmoklasisty ma ogłosić 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają trzy dni później - 6 lipca br.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty - warunek ukończenia szkoły podstawowej

Reklama

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Autor: Iwona Żurek