Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!

Egzamin ósmoklasisty 2023. Ile trwa egzamin

Dzisiejszy egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Harmonogram

Egzamin ósmoklasisty 2023 przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni od 23 maja:

  • 23 maja - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut;
  • 24 maja - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut;
  • 25 maja - egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut.

Wszystkie sprawdziany rozpoczynają się o 9 rano. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w pierwszym terminie, będą mieć drugą okazję - w dniach 12-14 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Arkusze i ODPOWIEDZI

Po każdym sprawdzianie (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje około godziny 13.00 arkusze, które można będzie znaleźć na naszej stronie. Każdego dnia trwania egzaminów ósmoklasistów na stronie dziennik.pl pojawią się gotowe propozycje rozwiązań poszczególnych sprawdzianów.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Wyniki

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Swoje wyniki uczniowie poznają 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.