Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka

Dziś ósmoklasiści będą pisać egzamin z matematyki, który potrwa 100 minut, a w czwartek egzamin z języka obcego, który potrwa 90 minut.

Wszystkie sprawdziany w ramach egzaminu ósmoklasisty 2023 rozpoczynają się o 9 rano.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023 jest obowiązkowy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze CKE i odpowiedzi na dziennik.pl

Po każdym egzaminie ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje około godziny 13.00 arkusze, które można będzie znaleźć w naszym serwisie. Każdego dnia trwania egzaminu ósmoklasisty 2023 na stronie dziennik.pl pojawią się gotowe ODPOWIEDZI.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co wziąć ze sobą na egzamin?

Uczeń może przynieść ze sobą na egzamin jedynie pióro lub długopis. Ważne jest, aby pisało ono na czarno. W przypadku egzaminu z matematyki dozwolone jest przyniesienie ze sobą także linijki.

Na salę nie można wnieść słownika, kalkulatora czy telefonu komórkowego ale także odtwarzaczy mp3 czy smartwatchy. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu

Egzamin ósmoklasisty 2023. Wyniki

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Swoje wyniki uczniowie poznają 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.