Egzamin ósmoklasisty 2023. Harmonogram

Zgodnie z harmonogramem egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 23-25 maja (wtorek - czwartek).

  • 23 maja przeprowadzony zostanie egzamin z języka polskiego, 
  • 24 maja - z matematyki, 
  • 25 maja - z języka obcego nowożytnego. 
Reklama

We wszystkie trzy dni egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 12-14 czerwca.

Swoje indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasiści będą mogli poznać 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach otrzymają 6 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Ile trwa egzamin

Najkrócej trwa egzamin z języka obcego, a najdłuższy jest test z języka polskiego. Wynika to z liczby i rodzajów zadań, z jakimi musi zmierzyć się uczeń kończący szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna na egzamin ósmoklasisty w 2023 wyznaczyła następujące czasy trwania poszczególnych egzaminów:

  • język polski – czas podstawowy: 120 minut, czas wydłużony: 180 minut,
  • matematyka – czas podstawowy: 100 minut, czas wydłużony: 150 minut,
  • język obcy nowożytny – czas podstawowy: 90 minut, czas wydłużony: 135 minut.

Egzamin Ósmoklasisty 2023. Kto może pisać dłużej?

Czy można pisać egzaminy ósmoklasisty dłużej? Okazuje się, że tak jednak są to wyjątki! Testy mogą pisać dłużej wyłącznie osoby, które mają uzasadniony powód, na przykład dyslektycy, czy też uczniowie z afazją. Ich egzaminy trwają wtedy:

język polski - 180 min, zamiast 120 min
matematyka - 150 min, zamiast 100 min
język obcy nowożytny - 135 min, zamiast 90 min

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co można mieć ze sobą

Na egzamin przynosimy jedynie przybory do pisania: pióro lub długopis ? z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki również linijkę. Nie można korzystać z kalkulatora i słowników, nie można mieć ze sobą telefonu.