Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!

Egzamin ósmoklasisty 2023. Ile trwa egzamin

Dzisiejszy egzamin z języków obcych potrwa potrwa 90 minut. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzący, słabosłyszący, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, którzy posiadają odpowiednie zaświadczenia, mogli otrzymać na niego dodatkowe 45 minut.

To, z jakiego konkretnie języka obcego uczniowie piszą dzisiejszy egzamin zależy od programu. Wśród możliwych przedmiotów jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz włoski.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Arkusze i ODPOWIEDZI

Po każdym sprawdzianie (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje około godziny 13.00 arkusze, które można będzie znaleźć na naszej stronie. Każdego dnia trwania egzaminów ósmoklasistów na stronie dziennik.pl pojawią się gotowe propozycje rozwiązań poszczególnych sprawdzianów.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Wyniki

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Swoje wyniki uczniowie poznają 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.