- Atak środowisk neomarksistowskich na polskie szkoły jest przekazem niszczącym fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej – powiedziała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak na konferencji prasowej w poniedziałek w Krakowie. Podkreśliła, że atak ten jest "ogromny" i płynie z różnych źródeł, a "jednym nich są samorządy, które przekraczają prawa, wchodzą z programami rzekomo zdrowotnymi" do szkół.

Reklama

Apel do prezydenta Dudy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Barbarę Nowak od 2019 do 2021 r. do kuratorium wpłynęło 31 tys. e-maili z protestem przeciwko wchodzeniu do szkół osób i organizacji bez wcześniejszej zgody rodziców. Większość z nich była anonimowa, bez informacji potrzebnych do zakwalifikowania ich jako oficjalne skargi. Łącznie (wraz z 31 tys. e-maili) do małopolskiego kuratorium wpłynęło – jak podała kurator – ok. 50 tys. głosów sprzeciwu wobec wejścia do szkół organizacji.

Małopolska kurator zaapelowała do prezydenta RP Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji Prawa oświatowego, tzw. lex Czarnek, dającego prawo kuratorom do decydowania o tym, jakie organizacje mogą prowadzić zajęcia pozaprogramowe w szkołach.

Podkreśliła, że dyrektorzy, zatrudnieni przez samorządy, decydują o organizacji zajęć pozalekcyjnych, mogą działać wbrew interesom ucznia, a spełniając życzenia zwierzchników.

- Tzw. lex Czarnek uwolni dyrektorów od tego deliktu moralnego. Spowoduje, że nie dyrektor, lecz kurator zdecyduje, które organizacje wejdą do szkół – powiedziała Barbara Nowak i zaapelowała: Panie prezydencie, bardzo prosimy, by można było zadbać, aby nasze dzieci w polskich szkołach były bezpieczne, od ich edukacji, wychowania, zależy, jaka ta Polska będzie. Lex Czarnek jest ustawą, która efektywnie uchroni dzieci.

Kurator przywołała przykłady działań w szkołach, które – jej zdaniem – godziły w tradycyjny model rodziny. Podkreśliła jednak, że wejście każdej organizacji do szkoły, także pro-life, jeżeli odbywa się bez wiedzy rodziców, to jest sprawdzane przez kuratorium, a dyrektor szkoły otrzymuje odpowiednie zalecenia.

Reklama

Kontrola w kuratorium

Poniedziałkowa konferencja prasowa małopolskiej kurator miała także związek z kontrolą, wszczętą na początku lutego, posłów opozycji w kuratorium. Kontrola miała wykazać, ile skarg od rodziców wpłynęło do kuratorium w związku z bezprawnym wejściem organizacji pozarządowych do szkół. Po południu w poniedziałek posłowie mają przedstawić dziennikarzom wyniki kontroli.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej skrytykowali małopolską kurator za przekazanie niesprawdzonych – w ocenie posłów – przez nią danych o liczbie skarg.

- Kurator Barbara Nowak w jednym z wywiadów powiedziała, że ok. 400 skarg zostało przesłanych od rodziców na działanie bezprawne organizacji pozarządowych w szkołach. Jak się okazało, wyczytała to w raporcie Ordo Iuris i fundacji "Rodzice chronią dzieci". Nie przeprowadziła kontroli, nie sprawdziła, czy te dane są prawdziwe (…). Powiedziała, że wierzy Ordo Iuris – mówiła Krystyna Szumilas na konferencji prasowej 4 lutego, w dniu rozpoczęcia kontroli w kuratorium oświaty w Krakowie.

13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego, która zwiększa rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Następnie kurator ma 30 dni na wydanie opinii.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury wyłączono organizacje harcerskie. W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor w dalszym ciągu nie będzie stosował się do zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie, bez wypowiedzenia, dyrektora w czasie roku szkolnego. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. Nowelizacja nie przewiduje drogi odwołania się.