Minister edukacji i nauki uczestniczył w czwartek w uroczystym otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Reklama

Podczas uroczystości rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski przypomniał, że uczelnia od wielu lat zajmuje się tą tematyką, wielu jej naukowców zajmuje się od strony naukowej wolnością religijną. Obserwujemy, co dzieje się w świecie. I stąd już kilka lat temu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świata i Kościoła UKSW postanowił podjąć daleko idące działania edukacyjne wobec osób prześladowanych właśnie z racji na wyznawaną wiarę - powiedział.

Prześladowanie za wiarę

Dlatego - jak mówił - kilka lat temu uczelnia otworzyła kierunek kształcenia dla duchownych, którzy przybywają z Afryki, z krajów, gdzie istnieje realne prześladowanie ze względu na wyznawaną wiarę.

Żyjemy w takich skomplikowanych czasach, że prześladowanie z tej racji odbywa się w odległych krajach, ale nie jest wykluczone, że to może dotrzeć i do naszej ojczyzny. Dlatego chcemy nie tylko historycznie patrzeć na ten wielki problem, ale również zgłębiać go dzisiaj, tu i teraz, gdzie żyjemy i widzimy, co się dzieje. I wokół nas pojawiają się ludzie, którzy fobicznie wręcz podchodzą do osób, które są osobami wierzącym. Myślę, że takie Centrum Badań Wolności Religijnej jest w obecnym czasie niezwykle potrzebne, wychodzące na przeciw i państwu i społeczeństwu - wskazał ks. prof. Czekalski.

Podziękował ministrowi edukacji i nauki za ogromne wsparcie przy tworzeniu centrum. Cieszę się, że w tym aspekcie podobnie myślimy - dodał.

Reklama

Ataki na chrześcijan

Szef MEiN podkreślił, że wolność sumienia i religii to podstawa wolności osobistej człowieka.

Jak mówił, "w świecie dochodzi do potężnych ataków na chrześcijan na skalę wcale nie mniejszą niż przed wiekami i z brutalnością wcale nie mniejsza niż przed wiekami". My żyjemy w tej części świata, w której cieszymy się jeszcze z tego, że tę wolność mamy, ale niestety, tak jak powiedział ksiądz profesor, rektor UKSW, ta chrystianofobia dotarła już do Europy. Są kraje w Europie, tak jak Francja, gdzie z tą chrystianofobią trzeba już po prostu walczyć. Ale ta chrystianofobia i pewne jej objawy dochodzą również do Polski. Taka fobia w stosunku do ludzi wierzących, takie dyskryminowanie osób, które cytują postanowienia z Katechizmu Kościoła Katolickiego - na przykład - w ramach swojej wolności osobistej, już niekiedy zdarza się u nas - zauważył Czarnek.

Dlatego z tym większą radością przyjąłem inicjatywę utworzenia na UKSW Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej. Badań wolności religijnej po to, abyśmy mieli przegląd sytuacji na świecie, w Europie i w Polsce i żebyśmy mogli zabezpieczyć nasz region, całej tej części Europy przed atakami na wolność religijną, przed atakami na ludzi wierzących każdego wyznania, ale w szczególności tego, które jest w Polsce dominujące, czyli wyznań chrześcijańskich - wskazał minister.

Chrystianofobia jest faktem już w Europie. Nie chcemy ażeby pogłębiała się w Polsce i na to zwracać będzie uwagę Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej - powiedział.

Centrum Badań Wolności Religijnej

Do głównych zadań Centrum Badań Wolności Religijnej należeć będzie: prowadzenie badań naukowych w zakresie wolności religijnej i zjawiska chrystianofobii; upowszechnianie wiedzy na temat działań organizacji państwowych, międzynarodowych, społecznych, charytatywnych i kościelnych w zakresie pomocy humanitarnej; rozpoznawanie potrzeb i formowanie postulatów z zakresie pomocy humanitarnej i chrystianofobii; postulowanie obrony i przestrzegania praw człowieka; zachowanie wolności religijnej; przeciwdziałanie chrystianofobii; upowszechnianie wiedzy o prześladowaniu chrześcijan i o idei męczeństwa za wiarę; działania te obejmują wiedzę dotyczącą odnośnie do współczesności, historii Kościoła i dziedzictwa kultury.

Centrum na także świadczyć usługi badawcze, organizować kursy, konferencje, sympozja, wykłady i seminaria szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym we współpracy z jednostkami UKSW w Warszawie oraz badać i promować polską tradycję tolerancji religijnej, jako unikalne doświadczenie historyczne w skali międzynarodowej.

Dyrektorem Centrum Badań Wolności Religijnej został inicjator tego dzieła, ks. prof. Waldemar Cisło – wykładowca teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW, pełnomocnik rektora ds. rozwoju, ekspert w zakresie dialogu międzyreligijnego, organizator i przewodniczący polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.