Resort edukacji opublikował w poprzednim tygodniu nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zaktualizowana lista wywołała żywe reakcje wśród środowiska naukowego.

Reklama

W opublikowanym wykazie czasopism punktowanych znalazły się 73 czasopisma, które nie były procedowane ani rekomendowane przez Komisję Ewaluacji Nauki. W przypadku 237 czasopism pojawiła się podwyższona punktacja, która również nie była konsultowana z komisją.

Wiceminister edukacji i nauki pytany w Sygnałach Dnia o zmianę w wykazie powiedział, że "perspektywa właściwa dla ministerstwa jest trochę odmienna od perspektywy poszczególnych publicystów".

Zmiana punktacji ma zapobiec utracie uprawnień przez uczelnie

Reklama

Wyjaśnił, że w styczniu 2022 roku będzie przeprowadzona ewaluacja poszczególnych uczelni. Podwyższenie punktacji za publikacje naukowe - jak kontynuował wiceminister - ma prowadzić do tego, aby było jak najmniej przypadków utraty posiadanych uprawnień przez uczelnie np. dotyczących swobodnego decydowania o kierunkach studiów, w tym doktoranckich czy nadawania stopni naukowych oraz by ograniczyć przypadki, gdy uczelnie będą miały obniżane subwencje.

(...) tak naprawdę "dosypanie" punktów dla poszczególnych czasopism daje szanse na to, aby ta ewaluacja mogła przebiec w takim oto kierunku, by jak najmniej było tych przypadków utraty uprawnień posiadanych przez uczelnie - powiedział.

Reklama

Co z teologią?

Wiceminister odniósł się również do pewnych wątpliwości, które pojawiły się wokół np. teologii w związku z podwyższeniem pismom z tej dziedziny punktów. Zauważył, że jest ona równoprawną dziedziną nauki.

Jeśli ktoś ma jednak, pomimo tego wątpliwości, powinien pamiętać, że ocenie również będą podlegały uczelnie (...) posiadające teologię w ramach swojego funkcjonowania, czy wręcz uniwersytety tj. Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy Papieski Uniwersytet (Jana Pawła II w Krakowie -red), czy Ignatianum - powiedział wiceminister.

Członek KEN dr hab. Emanuel Kulczycki po ogłoszeniu zmian w punktacji zauważył, że podwyższono ją wielu polskim czasopismom z nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, np. "Biuletynowi Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" (z 20 na 70) czy "VOX PATRUM" (z 40 pkt na 100 pkt), "Kościół i Prawo" (z 20 pkt na 70 pkt). Jego zdaniem "kryterium dodawania w tym trybie poza trybem oraz podnoszenia punktacji to +znaczenie dla środowiska naukowego, znaczenie dla dziedzictwa i dyscypliny+ oraz +dowartościowanie pewnych środowisk+".

Bernacki przyznał też, że ubiegłotygodniowa dymisja wiceminister edukacji i nauki Anny Budzanowskiej nie miała związku ze zmianami w wykazie czasopism. Informacja o tym, że pani minister Anna Budzanowska odchodzi była informacją dużo wcześniejszą niż kwestia punktacji poszczególnych czasopism (...) Ten koncept, który pojawił się w mediach, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - zaznaczył.