Apel ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka wystosowany do rektorów uczelni opublikowano w piątek na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"W związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia dalszych niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, uwzględniających zachowanie jak największego dystansu społecznego poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów, w okresie od dnia 9 listopada br. do dnia 29 listopada br. konieczne jest możliwie maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach" - zwraca się do rektorów minister Przemysław Czarnek.

Reklama

Jak zaznacza, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań. Od nas wszystkich zależy, w jakim kierunku rozwinie się druga fala epidemii.

"Zwracam się do Państwa Rektorów z prośbą o uwzględnienie powyższego zarówno w organizacji pracy administracji uczelni, jak i zajęć na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia" - pisze minister.

Pracownicy uczelni powinni być kierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej. Pracę na miejscu świadczyć w tym czasie powinny jedynie te osoby, których obecność jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Minister przypomina, że większość zajęć w uczelniach jest już prowadzona zdalnie i nadal obowiązuje rozporządzenie MNiSW, zgodnie z którym na obszarze czerwonym zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O możliwości odbywania niektórych zajęć w siedzibie uczelni decyduje rektor. "Mając na względzie szczególną sytuację wymagającą zatrzymania przyrostu zakażeń, proszę o szczególną rozwagę przy podejmowaniu tych decyzji" - podkreśla Czarnek.

Reklama

Władze uczelni prowadzące kierunki medyczne proszone są o realizację zajęć praktycznych z uwzględnieniem potrzeb systemu ochrony zdrowia, który wymaga wsparcia kadr medycznych w walce z epidemią.

"Na przestrzeni ostatnich miesięcy, wykorzystując doświadczenia z pierwszej fali epidemii, podjęli Państwo wysiłek przygotowania się do organizacji roku akademickiego 2020/2021 poprzez opracowanie planów funkcjonowania w semestrze zimowym, z uwzględnieniem dynamicznej sytuacji epidemiologicznej. W obecnej sytuacji wdrożenia wymagają scenariusze zakładające przejście w największym możliwym zakresie na pracę zdalną. Zdecydowane kroki i społeczna dyscyplina to jedyna szansa, aby zatrzymać przyrost zakażeń" - podsumowuje. (PAP)

ekr/